I dessa utmanande Covid-tider är framtida ekonomiska utsikter oförutsägbara och det finns ett stort behov av gedigen information. Med denna rapport vill vi bidra till potentiella nya företagsetableringar i Mexiko genom att dra nytta av tidigare erfarenheter.

Trots att den mexikanska ekonomin minskade 2020 med så mycket som 8,2 procent, på grund av utbrottet av Covid-19, rapporterade 70 procent av de svenska företagen vinster i Mexiko för året. Dess geografiska läge och närhet till USA erbjuder många möjligheter, särskilt inom produktionsindustrin. Med tanke på det fortsatt spända förhållandet mellan Kina och USA har fördelarna med Mexiko som ett land som producerar för den amerikanska marknaden blivit mer uppenbara.

Givet de positiva resultaten förra året överväger svenska företag att öka sina investeringar i Mexiko nästa år. Men när vi ännu inte ser ett tydligt slut på Covid-19-pandemin är företag fortfarande försiktiga kring sina framtidsplaner.

I Mexiko anses Sverige ligga i framkant när det gäller innovativa, tekniska lösningar som ger möjligheter att profilera sig under paraplyet ”Svenskt varumärke”. Teknik och innovation är en prioritet för både den mexikanska regeringen och dess privata sektor.

Respondenterna anser inte överlag att deras kunder tar hänsyn till miljöaspekter när de fattar köpbeslut. Däremot ökade andelen företag som rapporterade att miljöaspekter påverkade beslutet från 22 procent 2020 till 34 procent i årets undersökning.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är ett verktyg som används för att kartlägga och förstå de möjligheter och utmaningar som svenska företag står inför när de gör affärer i Mexiko. Årets undersökning skickades till 60 svenska företag etablerade i Mexiko, varav 47 svarade aktivt, vilket motsvarar en deltagandegrad på 78 procent: det möjliggör en utvärdering baserad på ett representativt tvärsnitt av det svenska näringslivet i landet.