Att införa hållbara energilösningar är ett fokusområde runt om i världen, och i Mexiko är potentialen för solenergisektorn mycket stor. I ett stort steg framåt för solenergisektorn har ett samförståndsavtal undertecknats av Business Sweden och Mexican Association of Solar Energy (ASOLMEX) för att gemensamt genomföra sökandet efter investerare för San Diego de la Unión.

Sverige har byggt upp en solid relation med offentliga och privata aktörer i delstaten Guanajuato, och för tre år sedan besökte Team Sweden Guanajuato för att underteckna ett samförståndsavtal med guvernören som fokuserade på utbildning, jämställdhet, företagens hållbara ansvar och hållbarhet. Det finns också liknande avtal med Mexican Internet Association och mexikanska gruvkluster.

Hållbar tillväxt inom solenergisektorn i Mexiko innebär betydande investeringar och potential för svenska företag som har bevisad expertis och lösningar.
Nicolas Urbina, Project Manager, Business Sweden Mexico

Den här grunden, tillsammans med Sveriges rykte som världsledande inom hållbarhet, har varit katalysatorn för det senaste partnerskapet. Delstaten Guanajuato i kommunen San Diego de la Unión efterfrågade Business Swedens stöd för att locka hållbara investeringar till regionen. Business Sweden utnyttjade Team Swedens resurser och såg snabbt kommunens potential inom solenergi i Mexiko och en överenskommelse träffades om att genomföra en sökning efter investerare.

Investerar- och marknadsanalysen har redan gett resultat och identifierat potential för svenska företag med specifika lösningar inom lagring av solenergi, kommersiella och privata installationer samt kraftverk.

Med målet att identifiera och lyfta fram projekt och evenemang för hållbar utveckling kommer detta avtal att hjälpa både Business Sweden och ASOLMEX att dela relevant information, kontakter och inbjudningar med varandra och med sina respektive nätverk för att skapa en grönare framtid i regionen.

HÅLLBARHET I FOKUS

Det här engagemanget för hållbarhet såväl som förtroendet för den nordiska regionens förmåga att tillhandahålla beprövade lösningar kommer att visas upp under Nordic Sustainable Solutions Week.

Det gemensamma evenemanget, som arrangeras av Team Sweden och de nordiska ambassaderna i Mexiko, syftar till att marknadsföra nordiska hållbara lösningar mot Mexikos framstående privata och offentliga intressenter på federal och lokal nivå, samt för en utvald allmän publik.

Nordic Sustainable Solutions Week 2021 kommer att fokusera på smarta städer med särskild inriktning på smart mobilitet, cirkulär ekonomi, smart energi och hållbara industrier. Evenemanget bygger på en kvadrupelhelix-samverkansform med ett övergripande fokus på innovation.

Det veckolånga evenemanget, som planeras äga rum den 17–21 maj, är en uppföljning av den mycket framgångsrika Nordic Day som hölls i Mexico City i februari 2020.

För mer information om evenemanget, vänligen kontakta Nicolas Urbina, Business Sweden Mexico.