Business Climate Surveys

Danmark Business Climate Survey 2023

Relationen mellan Sverige och Danmark har skapat ett starkt partnerskap med rötter i historiska band och en liknande ekonomi. Den här rapporten ger en god förståelse för dagens affärsklimat och framtidsutsikter för svenska företag i Danmark.

Taiwan Business Climate Survey 2023

Taiwan lever upp till huvudöns gamla namn, Formosa, eller "den vackra ön", inte bara när det gäller natur och landskap utan även när det gäller ekonomi. Taiwan har blivit en marknad som blivit känd för sin enkelhet att göra affärer på och används ofta som testmarknad för resten av Asien.

Canada Business Climate Survey 2023

Kanada är den nionde största ekonomin i världen och har en frisk och välmående befolkning med en mycket diversifierad efterfrågan på varor och tjänster. Idag är över 150 företag med svenskt ursprung verksamma på kanadensisk mark, och varje år kommer fler företag in på marknaden.

South Africa business climate survey 2023

Hållbart värde som är skapat genom samarbete har varit Sveriges huvudsakliga budskap genom åren, vilket återspeglas i relationen med Sydafrika. Landet är en ledande destination för svenska företag på grund av regionens stabila affärsmiljö.

Vietnam Business Climate Survey 2023

Under de senaste två decennierna har utländska direktinvesteringar i Vietnam ökat tvåsiffrigt. Idag anses Vietnam vara ett av de mest öppna länderna i Asien när det gäller utländska direktinvesteringar tack vare landets ekonomiska reformer och integration med den globala ekonomin.

South Korea Business Climate Survey 2023

Sverige och Sydkorea är två av de mest innovativa länderna i världen och det pågår många spännande innovationsdrivna samarbeten mellan de två länderna. I denna undersökning ser vi en utveckling som tyder på att svenska företag kan gå mot att bedriva mer värdeskapande verksamhet snarare än att utveckla utomlands och sedan fokusera på försäljning.

Spain Business Climate Survey 2023

Spanien är den fjärde största ekonomin i EU och den 14:e största i världen, med en befolkning på cirka 47 miljoner människor. Spanien och Sveriges mångåriga handelsförbindelser har varit solida, med en relativ handelsbalans mellan de två länderna.

The United States Business Climate Survey 2023

USA ses ofta som en enda marknad av företag som vill etablera sig, men det är viktigt att komma ihåg att landet är stort, både när det gäller befolkning och landmassa. På grund av sin storlek och sina 50 delstater varierar kulturen, politiken och sättet att göra affärer över hela landet, vilket gör det svårt att närma sig marknaden på samma sätt.

Indien Business Climate Survey 2023

Sverige och Indien har en lång historia av samarbete, och 2023 är ett mycket speciellt år som markerar 75 år av diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Indien är nu hem för 260 svenska företag, och detta antal växer med den indiska regeringens stimulans för handel och investeringar.

Indonesien Business Climate Survey 2023

De kommersiella relationerna mellan Indonesien och Sverige fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Den bilaterala handeln mellan de två länderna har fortsatt att öka i takt med att båda ekonomierna återhämtar sig från effekterna av covid-19-pandemin.

Förenade Arabemiraten Business Climate Survey 2023

Sverige och Förenade Arabemiraten har en lång historia av starka bilaterala relationer och fruktbart samarbete. De första svenska företagen etablerade sig redan på 1960-talet, och idag finns över 220 svenska företag på marknaden.

Storbritannien Business Climate Survey 2023

Storbritannien är stolt över sitt rykte som ett globalt nav för näringslivet. Tack vare sin mogna, köpstarka konsumentmarknad i kombination med en öppen, liberal ekonomi erbjuder Storbritannien en uppsjö av möjligheter för svenska företag.

Frankrike Business Climate Survey 2023

Med över 68 miljoner invånare är Frankrike den näst största ekonomin i EU och den sjunde största i världen. Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige, och denna relation fortsätter att växa.

Portugal Business Climate Survey 2023

Sverige och Portugal har haft goda diplomatiska och handelsmässiga relationer sedan 1600-talet. Näringslivet i våra länder har blivit mer integrerat – vilket har stärkt både våra politiska band och våra handelsrelationer. Idag är Portugal en av de 30 största exportmarknaderna för Sverige, och mer än 150 svenska företag är aktiva på den portugisiska marknaden.

Singapore Business Climate Survey 2023

I vår Business Climate Survey går vi igenom företagsklimatet för svenska företag som är verksamma i Singapore. Undersökningen ger faktiska insikter om de resultat och utmaningar som svenska företag står inför, mot bakgrund av Singapores makroekonomiska utsikter.