Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer vände uppåt första kvartalet. EMI steg med 6,4 enheter till 50,8, från 44,4 föregående kvartal.

Att EMI nu klättrar strax över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen går från en negativsyn på exportutvecklingen till en mer balanserad syn i inledningen av 2024.

Delindex för förväntad exportefterfrågan från Nordamerika steg dramatiskt med ett lyft på 21,8 enheter till 71,1 första kvartalet. Det är den högsta noteringen sedan första kvartalet 2021. Även index för Sveriges största exportmarknad Europa steg påtagligt.

Sammantaget visar första kvartalets mätning att exportcheferna har en positiv syn på den framtida utvecklingen, medan de har en fortsatt dyster syn på nuläget. Om inte krisen i Mellanöstern förvärras påtagligt har vi skäl att se framåt på exportutvecklingen med tillförsikt.

Ladda ner analysen för en översikt över hela mätningens resultat. 

Nästa Exportchefsindex publiceras den 9 maj 2024.

Exportchefsindex Q1 2024

Exportchefsindex Q1 2024
PDF - 537 kb
Viktad tidsserie - EMI Q1 2024
XLSX - 55 kb


Prenumerera på våra globala analyser här. 


OM ANALYSEN

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2024

8 februari: Exportchefsindex Q1

9 maj: Exportchefsindex Q2

29 augusti: Exportchefsindex Q3

7 november: Exportchefsindex Q4

 

Tidigare analyser

Exportchefsindex Q4 2023
PDF - 512 kb
Exportchefsindex Q3 2023
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2023 - 955 kb
Exportchefsindex Q2 2023
PDF - 901 kb
Exportchefsindex Q1 2023
PDF - 3 mb

 

2022
Exportchefsindex Q4 2022
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2022
PDF - 6 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb