Whitepapers & Guider

Sverige & Indien - En affärsmatch värd att uppleva

Är du nyfiken på att fånga Indiens växande potential? Som världens tredje största ekonomi 2027, tillsammans med landets ambitiösa gröna omställning, väntar enorma möjligheter för svenska små och medelstora företag att växa i Indien. Business Sweden finns som din språngbräda mot en ny marknad.

Kronan och exporten

Den svaga svenska kronan har en betydande påverkan på svensk varuexport och industriföretagens möjligheter att vinna affärer på den globala exportmarknaden. Det visar Business Swedens undersökning som baseras på intervjuer med drygt 300 ekonomichefer i olika branscher.

Korruptionens påverkan i Kenya

Trots att företag i Kenya verkar i en miljö präglad av korruption är de nordiska företagen optimistiska kring möjligheten att göra affärer i landet. Den här rapporten, baserat på intervjuer med nordiska företag, ger en bild av korruptionens påverkan.

Flygmarknaden i Indien

Under de senaste sex åren har Indiens flygsektor haft en tillväxt på över 14 procent i passagerartrafiken. Förutsägelsen är att Indien ska bli världens tredje största flygmarknad år 2026, tack vare en stor och växande medelklass och stora investeringar i flyginfrastruktur.

Förändingsvindarna blåser: Framtiden för AI i Sverige

AI är inte nytt. Vi har vetat om dess potential sedan 1940-talet, men det är först nu som datavetenskap har gett oss chansen att börja utforska möjligheterna. Den oundvikliga brådskan att utforska och utveckla AI är långtgående och Sverige spelar en avgörande roll för att driva en hållbar, etisk och praktisk forskning och utveckling.

Sju steg för att nå tillväxt i "The Global Powerhouse"

Asien och Stillahavsområdet (APAC) har sett decennier av lång snabb ekonomisk tillväxt som gradvis har förändrat den globala ekonomiska maktbalansen. Med sin massiva befolkning och stabiliserande ekonomiska tillväxt, har APAC:s potential och maktskiftet förväntats på lång sikt. Förändringstakten har dock skett snabbare än förutspått, vilket resulterat i en dramatisk och pågående omvandling av affärslandskapet.

Så blir du framgångsrik i APAC

Asien och Stillahavsregionen (APAC) är världens mest dynamiska och innebär en stor möjlighet för företag som vill expandera globalt. Framgång nås dock inte i en handvändning. Den kulturella och ekonomiska mångfalden i regionen gör att svenska företag måste tillämpa strategier som är anpassar sig till rådande marknadsförhållanden.

En grön våg av svensk fintech

Hur Sverige tänjer på gränsen för grön fintech-innovation

Kinas gröna framtid

Fem utmaningar att möta för en grön omställning i Kina – och hur svenskt samarbete kan bidra till framsteg. 21.11.2022

Grön omställning i Turkiet

Hur implementeras svenska hållbara affärsmetoder och hållbara tekniklösningar i Turkiet? Denna rapport ger dig svaret.

Elprischocken och exporten

Elpriset rusar i Sverige och Europa med stora konsekvenser för både samhälle och näringsliv. Business Sweden presenterar en ny undersökning som visar att två tredjedelar av Sveriges exporterande industriföretag är måttligt eller kraftigt negativt påverkade av de stigande elpriserna – och många flaggar för nedskärningar.

Så hanterar du osäkerheten i Kina med en uppdaterad spelplan

På grund av den förändrade verkligheten är Kinas strategier som spikades innan 2020 sannolikt inte längre giltiga. Vi ser därför ett akut behov för företag att bygga motståndskraft och öka smidigheten för att kunna navigera i denna tid av ökad osäkerhet. Vår rekommendation är att företag påbörjar en process i tre steg som presenteras i denna rapport.

Sju nyckelsteg vid internationell expansion

Så undviker du fallgropar och blir startklar för global försäljning

Med Europa i blickfånget

Trenden är tydlig: svenska industriföretag riktar strålkastarljuset från Kina och Asien mot Europa för att säkra försörjningen av insatsvaror till produktion i Sverige. ”Undersökningen vittnar om att europeisk industri står på ny grund” säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

För hållbara affärer – i hela världen

Coronapandemin överskuggade även 2021 med nedstängda marknader, reserestriktioner och störningar i leverantörs- och värdekedjor. Hållbarhet avspeglades dock i många länders återhämtningsplaner och rekordmånga länder presenterade mål om noll nettoutsläpp. Under året har vi stärkt insatserna för att accelerera hållbara innovationer och bidra till snabbare omställningstakt och hållbar tillväxt – i Sverige och i omvärlden.