Svenska företag i Kanada tenderar att stanna länge. År efter år växer Kanada och Sverige närmare varandra och hittar nya möjligheter att utvecklas tillsammans. Med ökande osäkerhet i världen och nya ekonomiska och geopolitiska påfrestningar är Kanada en fristad för företag som vill göra affärer i ett säkert och välmående land.

Det genomsnittliga svenska företag som svarade på vår Business Climate Survey är en storskalig organisation med över 1 000 anställda över hela världen, som har haft en närvaro i Kanada under många år och har god förståelse för den kanadensiska marknaden.

Under 2023 rapporterade företagen om en nedåtgående trend i kanadensarnas hållbara inköpsbeslut. Svenska företag rapporterade att endast 69% av kanadensarna tar hänsyn till miljöaspekter i sina inköp jämfört med 89% år 2022. Men överlag är kanadensarna mycket medvetna om klimatförändringarna och dess effekter, när 7 av 10 kanadensare fattar sina beslut med hållbarhetskriterier i åtanke.

Svenska företags verksamhet är mycket lönsam. Under de senaste 12 månaderna rapporterade de sitt mest lönsamma verksamhetsår i Kanada sedan starten av vår årliga undersökningen av företagsklimatet. Över 75 procent av företagen rapporterade lönsamhet i sitt finansiella resultat – en ökning med 12 procent sedan 2022.

För svenska företag som har investerat tid och kraft i den kanadensiska marknaden är belöningen tydlig. Så många som 70 procent av de svenska företagen uppger att det svenska varumärket bidrar till deras verksamhet i Kanada.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden skapar och uppdaterar denna rapport årligen för att öka förståelsen för svenska företags resultat i Kanada samt utmaningar som finns på den kanadensiska marknaden. I år svarade 33 företag på Team Swedens årliga företagsklimatundersökning.

Denna rapport kan användas för forskningsändamål om affärsmiljön i Kanada ur ett svenskt perspektiv. Dessutom kan den fungera som referens i bilaterala handelsdialoger mellan Sverige och Kanada.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och respondenterna som har bidragit med sina värdefulla insikter till denna rapport.