Trots de negativa effekterna av coronapandemin på både produktion och försäljning ser svenska företag fortsatt positivt på framtida tillväxtmöjligheter i Kina.

Undersökningen China Business Climate Survey som genomförts av Team Sweden bekräftar att 40 procent av de svenska företagen i Kina planerar att öka sina investeringar under de kommande tre åren. 2020 kommer utan tvekan att gå till historien som ett turbulent år men enligt undersökningsresultaten är den långsiktiga synen fortsatt optimistisk.

Nästan hälften av de 93 respondenterna i undersökningen vill öka eller diversifiera sitt leverantörsnätverk i Kina, eller till och med byta till kinesiska leverantörer. 61 procent av de tillfrågade rapporterade en omsättningstillväxt och 78 procent var lönsamma under 2019.

Ungefär två tredjedelar av svenska företag förväntar sig att försäljningsresultaten kommer att vara i nivå med eller högre än 2019 års nivåer. Samtidigt lyfter företagen upp ett antal hinder i Kina. Dessa relaterar till svårigheter att attrahera rätt kompetens, ökad byråkrati samt brister när det gäller hållbarhet, där många aspekter kan förbättras ytterligare.

Med detta i åtanke kommer blir det än viktigare att följa Kinas utveckling och reflektera över lärdomarna från svenska företag som redan verkar på marknaden.

Ladda ner vår senaste utgåva av China Business Climate Survey för detaljerad analys och en fullständig översikt över undersökningsresultaten.

Om undersökningen

Business Climate Survey tas fram vartannat år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer. Från och med 2020 kommer undersökningen i Kina att genomföras årligen i takt med den snabba marknadsutvecklingen.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.