Det svenska vattenteknikföretaget Aqua Robur har utvecklat trådlös kommunikationsutrustning som gör det möjligt för vattenbolag att övervaka sina vattennät på det sätt som passar deras behov. Företagets utrustning kan drivas på tre olika sätt för att passa förhållandena på varje plats i vattennätet. Ett av dessa är den prisbelönta och patenterade turbinen, som effektivt omvandlar en liten del av energin i vattenledningen till elektricitet med minimal tryckförlust. Detta gör det möjligt för vattenbolag att mäta och upptäcka vattenläckage där det behövs som mest, inte bara där det finns tillgång till elektricitet. Kommunikationsenheterna kan också drivas av 230V eller batterier när det är mer lämpligt för tillämpningen.

Aqua Robur började på den nordiska marknaden med att arbeta med kommunala vattenbolag, men nu har de tagit ut sin lösning globalt. I de flesta länder går 20­–25 procent av det producerade färskvattnet förlorat på grund av läckage i det allmänna vattennätet, och miljarder euro slösas bort varje år globalt på grund av att rörledningar inte kan övervakas effektivt. I dagsläget kämpar vattenbolagen för att lösa detta problem. Många företag använder annan sensorteknik som kräver långa elkablar eller batteribyte, vilket kostar tid och pengar.

Business Swedens kunskap om marknaden, språket, kulturen och de lokala sedvänjorna är en viktig del i arbetet med att etablera relationer med lokala aktörer. På så sätt anser vi att värdet av Business Swedens stöd går långt utöver värdet av andra typer av marknadsresearch. Niklas Wicén, vd, Aqua Robur

För att effektivt nå ut till en bred kundbas i det globala nätverket för vattenförsörjning bygger Aqua Roburs marknadsstrategi på partnerskap med lokala distributörer. För att påskynda internationaliseringsprocessen gick Aqua Robur med i Business Swedens LEAP Accelerator-program. Därefter ansökte de och blev godkända till Business Swedens Catalyst-program där Italien identifierades som en av de mest attraktiva marknaderna för dem att rikta in sig på. Italien identifierades eftersom det har en av de högsta läckagefrekvenserna i Europa, samtidigt som det är hemvist för några av de mest avancerade vattenbolagen i världen med strikta krav på kvalitetskontroll och att minska läckage av dricksvatten.

Aqua Roburs vd Niklas Wicén förklarar:

"Vi använder oss av en strategi med flera distributörer för den italienska marknaden. Vi kan inte underskatta hur svårt det är för en distributör att ha tillräcklig närvaro på hela den italienska halvön. Italien kanske inte verkar stort på en karta, men det är ett land med en stor befolkning och stora regionala skillnader och seder. Därför tror vi att det är bättre för oss att arbeta med mer än en distributör på den här marknaden."

Aqua Roburs banbrytande teknik hade redan väckt intresse från internationella aktörer, men utmaningen kvarstod: hur skulle man identifiera de viktigaste aktörerna på marknaden och hur skulle man samarbeta med de lokala distributörerna? Business Swedens förmåga att förstå den lokala marknadspotentialen och skapa förtroende hos ledande aktörer på marknaden har varit hörnstenarna för Aqua Roburs accelererande marknadslansering.

Wicén fortsätter:

"Vi vet hur viktigt det är att förstå seder och bruk och språket på den marknad som vi går in på för att skapa förtroende hos de aktörer som vi vill arbeta med. Business Swedens kunskap om marknaden, språket, kulturen och de lokala sedvänjorna är en viktig del för att hjälpa till att etablera relationer med lokala aktörer. På så sätt anser vi att värdet av Business Swedens stöd går långt utöver värdet av andra typer av marknadsresearch."

Business Sweden hjälpte Aqua Robur att undersöka potentiella partners på marknaden och inleda affärsdialoger med de mest relevanta aktörerna. Som en del av strategin för kundrelationer och för att träffa potentiella partners och kunder i Italien hade Aqua Robur en närvaro på en av Europas viktigaste cleantech-mässor, Ecomondo, i den nordiska paviljongen som organiserades av Business Sweden. På bara en vecka hade Aqua Robur genomfört flera möten och skapat sig en bättre förståelse för de lokala partnerprofilerna för att kunna besluta om potentiella samarbeten.

Förutom för den italienska marknaden ser Aqua Robur en stor potential för sin teknik för att hjälpa lokala vattenbolag att lösa problemet med den ständigt minskande dricksvattenförsörjningen i andra delar av Europa, till att börja med i Spanien, Grekland, Tyskland och Storbritannien.

 

Utmaning

Identifiera relevanta lokala distributörer inom vattenförsörjningssektorn och förstå deras behov och inställning till samarbete.

Lösning

Marknadsscreening och deltagande på lokala plattformar för att få kontakt med potentiella partners. Eftersom de italienska vattenbolagen är mycket regionala var det också viktigt att hitta flera partners för att kunna täcka hela marknaden.

Resultat

Stärkta lokala kundrelationer och flera pågående dialoger och en kommande pilotinstallation i Italien. Genom långsiktigt samarbete med lokala partners kan Aqua Robur drastiskt minska vattenläckage i offentliga vattenledningar och öka vattenbolagens dricksvattenförsörjning för medborgarna.