I ett partnersökprojekt med Business Sweden kontaktade Safe at Sea distributörer till sök- och räddningssystem i Tyskland. I augusti 2022 tecknade Safe at Sea ett avtal med räddningsbåtsdistributören Lava Marine GmbH för distribution av Safe at Seas produkter på den tyska marknaden.

Safe at Sea tillverkar och levererar lättviktiga SAR-system. Företaget är baserat i Göteborg. Företaget har redan ett globalt nätverk av partners, distributörer och grossister i 30 länder på tre kontinenter, med distributörer/återförsäljare i Hongkong, Frankrike, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Polen, Spanien, Norge, Burma, Montenegro, Spanien, Estland, Malta, Litauen, Kina och Kungariket Saudiarabien.

Vi fick mycket bra, professionell och inte minst personlig hjälp. Projekttiden respekterades och ansträngningar gjordes för att leverera god kvalitet inom ramen för projektet. Vi har slutit ett distributörsavtal som var målet, men även knutit flera nya kundkontakter som kan ge försäljningsmöjligheter i framtiden. Marianne Wittbom, vd för Safe at Sea

I Tyskland sålde Safe at Sea direkt till slutkunder, som Röda Korset. För att påskynda försäljningen i Tyskland ville företaget samarbeta med distributörer och få tillgång till deras nätverk och säljkår. Därmed kontaktade Safe at Sea Business Sweden för att hitta en partner i Tyskland.

Projektet startade med att Business Sweden identifierade och screenade distributörer i Tyskland. Safe at Sea hade redan gjort en analys av den tyska marknaden, där potentiella slutkunder identifierades och en partnerföretagsprofil fastställdes. Marknadsanalysen visade sig vara till nytta för projektet, eftersom Business Sweden kunde intervjua de identifierade slutkunderna i Tyskland för hänvisning till lämpliga tyska distributörer. I slutändan spelade detta en avgörande roll i företagsbedömningen och partnervalet för Safe at Sea.

I det andra steget genomförde Business Sweden ett så kallat uppsökande försök gentemot ett fåtal utvalda distributörer, i syfte att testa urvalet av identifierade företag, och att testa säljpresentationen och säljmaterialet. Resultaten och återkopplingen från det ”uppsökande försöket” diskuterades sedan med Safe at Sea och valet av företag och uppsökande tillvägagångssätt justerades därefter.

Business Sweden påbörjade därefter uppsökandet av de identifierade distributörerna, först via telefon och vid behov via e-post. Totalt arrangerade Business Sweden fyra möten med distributörer som var intresserade av ett partnerskap med Safe at Sea och identifierade ett potentiellt framtida intresse från ytterligare sex företag. Totalt nådde Business Sweden ut till 19 företag, med en träffrekvens på 21 procent. De arrangerade mötena gick bra och till slut beslöt sig Safe at Sea för att teckna ett distributionsavtal med Lava Marine GmbH, som var det företag med flest och bäst slutkundsrekommendationer.

UTMANING

Identifiera potentiella partners med bästa säljnätverk och meritlista, och närma sig dessa på bästa möjliga sätt.

LÖSNING

Business Sweden bistod med att identifiera och kvalificera potentiella partners till Safe at Sea enligt gemensamt överenskomna kriterier och hänvisningar från marknaden. Business Sweden kontaktade även de mest lämpliga och arrangerade möten med potentiella distributörskandidater, vilket gjorde det möjligt för Safe at Sea att välja den mest passande distributörspartnern för Tyskland.

RESULTAT

Den tyska marknaden för distributörer inom sök- och räddningssystem undersöktes och kvalificerades
Ett avtal tecknades med en distributör för den tyska marknaden
Flera nya kundkontakter knöts, vilket kan ge försäljningsmöjligheter i framtiden

OM FÖRETAGET
  • Safe at Sea AB
  • Nettoomsättning på 9,2 MSEK och sex anställda 2020
  • Sektor: Sök- och räddningssystem
  • Företaget grundades 2006 i Göteborg i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet
  • Företaget expanderar för närvarande globalt via strategiska partnerskap