Trots två utmanande år kan Kanada presentera goda nyheter för företag. Den kanadensiska ekonomiska återhämtningen är väldokumenterad, motståndskraftig och framtidsinriktad på hållbart företagande.

Svenska företag återinvesterar nu på den kanadensiska marknaden i en takt som är jämförbar med nivåer som var rådande före pandemin. Enligt OECD var Kanada den tredje största mottagaren av utländska direktinvesteringar i världen 2021, efter USA och Kina.

I takt med att världen förändras blir behovet av starka partnerskap allt tydligare. De svensk-kanadensiska relationerna blir starkare för varje år när vi söker allierade med gemensamma värderingar och pålitlighet inom både regering och handel.

2017 trädde det omfattande ekonomiska och handelsrelaterade avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen, även känt som CETA, i kraft. Ett av fem företag (20 procent) uppger att de saknar kunskap för att dra full nytta av CETA. Team Sweden är redo att hjälpa företag att lära sig mer om handelsförbindelser och hur de bäst kan dra nytta av möjligheterna med CETA.

Att vara svensk är fortfarande en viktig del av affärsverksamheten i Kanada. Fyra av fem svenska företag i Kanada rapporterar att det svenska varumärket bidrar delvis eller helt till framgången i deras affärsverksamhet 2022.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Under 2022 deltog 35 svenska dotterbolag i undersökningen och gav insikter om det allmänna affärsklimatet och de allmänna marknadstrenderna i Kanada. Vårt uppdrag är att ge svenska företag värdefull vägledning för att etablera sig, stödja, expandera eller bara lära sig mer om den lokala marknaden och de möjligheter som finns.

Vi hoppas att ni kommer att finna resultaten användbara, oavsett om ni har varit etablerade här i ett århundrade eller ännu inte har börjat överväga en introduktion på marknaden.

Slutligen vill vi tacka de företag som deltog i undersökningen. Vi uppmuntrar alla som är intresserade av den kanadensiska marknaden att ta kontakt med Team Sweden för mer information och stöd.