Ukraina är en av Europas största outforskade tillväxtekonomier. Landet är beläget i en strategisk transitkorridor som förbinder Europa och Asien och fungerar som ett viktigt transport- och logistiknav med tillgång till marknader i Centralasien, Mellanöstern och bortom.

Med en kunnig och välutbildad arbetskraft, betydande naturresurser och pågående reformer för att förbättra affärsklimatet, presenterar Ukraina sig som en attraktiv destination för internationella företag. Trots att Ukraina drabbades av en oöverträffad BNP-förlust 2022 som ett resultat av den fullskaliga väpnade aggressionen, har landet med stöd från internationella partners lyckats upprätthålla makrofinansiell stabilitet och kunnat återgå till tillväxt 2023.

Ukraina konkurrerar på global nivå inom jordbruk, metallurgi och gruvdrift och står inför ett kraftigt ökat investeringsintresse. I takt med att Ukraina rör sig mot EU-medlemskap och implementerar investerarvänlig politik inom olika sektorer läggs grunden för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med internationellt stöd skapar pågående reformer möjligheter inom sektorer som tillverkning, jordbruksförädling, energi, byggmaterial, IT, grön omställning med mera.

HANDEL OCH EXPORTRELATIONER

Sverige och Ukraina delar starka ekonomiska band, där Sverige utgör Ukrainas största handelspartner i norra Europa. Över 80 svenska företag är verksamma på den ukrainska marknaden och levererar maskiner, utrustning, pappersprodukter, fordon och läkemedel. Ukraina spelar i sin tur en central roll i Sveriges handelsflöden, särskilt inom metaller, timmer, möbler, kemikalier och tunga maskiner.

I takt med att Ukraina förbereder sig för återuppbyggnaden öppnas attraktiva möjligheter upp för svenska hållbara lösningar. Detta gör att företagen kan utforska möjligheter i nya industrier och stärka sin närvaro i befintliga segment. 

INFRASTRUKTUR

Analysen i oktober 2023 visar att Ukraina står inför häpnadsväckande 150 miljarder USD i direkta infrastruktur- och byggnadsskador. Den förväntade efterfrågan på att återuppbygga tiotusentals ödelagda bostäder, skolor och universitet, administrativa byggnader och sjukhus och andra faciliteter i krigsdrabbade regioner kommer att positionera Ukraina som "världens största byggarbetsplats."

Svenska företag har möjligheten att göra ett betydande bidrag och hjälpa till vid återuppbyggnaden av Ukrainas infrastruktur – genom att leverera modern konstruktionsteknik och tillverkning av byggmaterial.

IT OCH DIGITALISERING

Trots utmaningarna till följd av Rysslands invasion nådde Ukraina rekordhöga 7,34 miljarder USD i export av IT-tjänster 2022, vilket etablerade sektorn som den tredje största i landets totala exportportfölj. Ukrainas dynamiska IT-sektor, som bland annat omfattar mjukvaruutveckling, artificiell intelligens, blockkedja och FinTech, erbjuder mycket goda investeringsmöjligheter.

Med stöd av gynnsamma statliga incitament, regeringens vision kring digitalisering där alla offentliga tjänster ska vara tillgängliga online, samt en imponerande pool av över 300 000 högutbildade IT-specialister, etablerar Ukraina sig som ett ledande IT-nav i Europa. Ukraina erbjuder en mängd möjligheter för den svenska IT-sektorn inom allt från startups och riskkapitalinvesteringar till samarbeten kring mjukvaruutveckling. Ukraina är en attraktiv destination för de som vill utöka sin närvaro i landet.

SÅ HJÄLPER VI DITT FÖRETAG

Med en förnyad närvaro i landet ser Business Sweden fram emot att hjälpa svenska företag att återuppbygga Ukraina med hållbarhet i fokus. Vårt primära mål är att hjälpa svenska företag att effektivt bidra med sin kompetens och sina lösningar i de stora återuppbyggnadsinitiativen, erbjuda praktiskt stöd och strategisk vägledning för att bidra till Ukrainas framtida utveckling

GettyImages-1713443590.jpg