Genom vårt unika uppdrag från regeringen och näringslivet har vi ett brett kontaktnätverk både inom den offentliga och den privata sektorn. Vi bidrar till samhällets välfärd genom att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi samarbetar med ledande företag, stora som små, och är som bäst när vi får chansen att hjälpa våra kunder göra affärer globalt. Vi drivs av att göra skillnad och ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar att förverkliga global potential.

Support på alla nivåer

Våra globala team är små men ges stort ansvar. Vi jobbar på hög strategisk nivå med ledande multinationella företag och beslutsfattare, politiker och ambassadörer, men har samtidigt en handfast och praktisk sida som stödjer små och stora kunder varje steg på vägen.

Varierade uppdrag och stort ansvar gör arbetet både dynamiskt och utmanande. Vår företagskultur utmärks av entreprenörsanda, drivkraft och hög energinivå. Vi tar hand om varandra och har kul ihop medan vi tar itu med komplexa situationer som kräver kreativa lösningar.


Hela världen som arbetsplats

Vi har närvaro i över 40 marknader över hela världen och som medarbetare hos oss har du stora möjligheter att skapa din egen karriär.

Vi brukar säga att världen är vår arbetsplats. Vi uppmuntrar alla medarbetare – från trainees till våra chefer – att tillbringa tid utomlands. Vi arbetar globalt och kombinerar lokal kultur med svenska värderingar. Vi värnar om våra mångkulturella team som gör oss starkare och mer relevanta.

We are Business Sweden!