Japans regering har inlett flera ambitiösa reformer. Landets jordbruk och energiförsörjning ska utvecklas, och man tar sig an utmaningar som rör jämställdhet och en åldrande befolkning. Japan har en stor tillverkningsindustri och en rad investeringar kommer att stärka landets internationella konkurrenskraft ytterligare.

Våra diplomatiska förbindelser med Japan går tillbaka till slutet på 1800-talet. Idag är Japan världens tredje största ekonomi och Sveriges största exportmarknad i Asien. Cirka 1 500 svenska företag handlar för närvarande med Japan, varav ungefär 150 har en lokal närvaro. Med allt högre internationell konkurrens vänder sig många japanska företag till Sverige för att lära sig mer om innovation, nya affärsmodeller och globala framgångar.

En mer öppen marknad

De senaste åren har Japan tagit en aktiv roll för att stödja den globala handeln. Ett resultat av landets nya fokus på handelsallianser är det Ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (EPA), som trädde i kraft den 1 februari 2019. Det är EU:s mest omfattande frihandelsavtal någonsin och gör det betydligt enklare för utländska företag att få tillgång till den japanska marknaden.

Avtalet innebär att flera handelshinder har avlägsnats. Importtullarna har reducerats kraftigt och Japan kommer att följa fler internationella standarder. Detta leder i sin tur till ökad tillgång till offentliga upphandlingar och förenklad handel av tjänster. Europeiska kommissionen uppskattar att avtalet kommer att öka EU:s export till Japan med 16-24 procent, och upp till så mycket som 170-180 procent i vissa segment som livsmedel.

Behov av nya lösningar

En befolkning på 127 miljoner ger Japan stark köpkraft och god efterfrågan av nya produkter. En åldrande befolkning gör att det blir allt viktigare med tillgång till effektiv sjukvård. Sverige ses som ett föregångsland inom hälsa och svenska lösningar har gott rykte. Den senaste tiden har Japan också visat ett förnyat intresse för skandinavisk design och mode.

Potentiella risker

Vanliga utmaningar för svenska företag är svårigheter att etablera långsiktiga partnerskap, att hitta personal med relevant kompetens som har goda kunskaper i engelska, och att få kontakt med viktiga intressenter. Vår handelssekreterare Carsten Grönblad berättar mer om möjligheter och risker på den japanska marknaden i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits i Japan sedan 1972. Teamet på kontoret i Tokyo samarbetar med våra svenska kontor för att guida svenska företag till den japanska marknaden så effektivt som möjligt. Vi kan hjälpa till med allt från förberedande marknadsanalyser och strategisk rådgivning till att hitta pålitliga affärspartners och rätt personal.

TOKYO_serhat-beyazkaya-vr-lOCx_PiA-unsplash.jpg

Carsten Grönblad

Trade & Invest Commissioner Japan
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Japan?

Relationerna med japanska storföretag är viktiga både för att Japan är världens tredje största ekonomi, och för att företag ska behålla sin globala konkurrenskraft. Japanska företag är ledande inom flera branscher och har hög teknisk kompetens. En lokal närvaro är därför värdefull för att hålla sig i framkant inom den tekniska utvecklingen. Framgång i Japan är ett bra sätt att demonstrera ditt företags konkurrenskraft internationellt. Konkurrensen är hög, men ett företag som samarbetar med ledande företag i Japan kan förmodligen tillgodose liknande behov för innovativa lösningar i andra delar av världen.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Japan?

Den största utmaningen för svenska företag i Japan är att hitta rätt medarbetare. Arbetsmarknaden kännetecknas av en åldrande befolkning och historiskt låg arbetslöshet. Det gör det svårt att hitta personal med rätt kompetens, särskilt om det krävs goda kunskaper i engelska. Det är också viktigt att få tillgång till relevanta lokala nätverk och att utveckla långsiktiga partnerskap med japanska företag, myndigheter och andra aktörer. Detta är särskilt besvärligt för nyetablerade företag som inte har ett välkänt varumärke. Det är viktigt att undersöka potentiella partners noggrant för att få en bra uppfattning av deras kontakter och tekniska kunskaper. Det kan ta tid att se resultat, men företag som är aktiva i Japan bekräftar att när man väl har etablerat sig brukar affärsrelationerna vara både långsiktiga och lönsamma.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Japan?

Det finns generellt goda grunder för samarbete mellan Japan och Sverige. Det är viktigt att vara lyhörd och ödmjuk, och att fokusera på lösningar som är fördelaktiga för både parter. Japanska företag har en tydlig hierarki med många beslutsfattare. Räkna med att det kan ta tid, och flera besök i landet, innan du når en överenskommelse. Kom också ihåg att Japan har en hög affärsmoral och att det är viktigt att vara i tid.

Kontakt
Telefon +81 3 5562 5000 E-post