Nederländerna har siktet inställt på en snabb övergång till en koldioxidneutral ekonomi som stödjer stark ekonomisk tillväxt och energisäkerhet, men den nuvarande energikrisen och behovet av att renovera byggnader och värmenät för att få upp dem till nuvarande effektivitets-standarder är stora hinder.

Traditionellt så har beroendet av naturgas och kol varit stort så de kortsiktiga lösningarna inte är enkla, men regeringen har fattat ett tufft och djärvt beslut att lägga ner produktionen vid Groningens gasfält, ett av världens största och en huvudkälla för inhemsk energi.

Det politiska engagemanget för energiövergången har bromsats upp med de senaste valresultaten som tagit lång tid att lösa, men nu är agendan för förändring fastställd. Detta ger en möjlighet för svenska företag, som kan visa på expertkunskap i att integrera energisystem på lokal och regional nivå, att spela en betydande roll för att Nederländerna ska kunna uppfylla de kritiska målen före 2030.

Artikeln som kan laddas ner på den här sidan ger nya insikter och utforskar det nuvarande inhemska energilandskapet i Nederländerna.  Den beskriver även var svenska företag kan komma in eller expandera på marknaden för att leverera efterfrågade energilösningar.