Brasilien är världens femte största land, med 201 miljoner invånare och en yta som täcker hela Europa. Landets ekonomi har bokstavligen vuxit ur de bördiga landskapen med rika naturresurser som olja, gas och mineraler. Frihandelsavtalet mellan Mercosur och Europeiska unionen, som gick igenom i juni 2019, förväntas öppna upp många nya möjligheter.

nya möjligheter för svensk export & handel

Brasiliens nuvarande och framtida handelsutveckling kan sammanfattas med ordet förändring. Efter några turbulenta år med flera politiska ledare inför riksrätt har landet nu tagit en helt ny riktning. Efter många år av protektionism i form av höga importtullar utvecklas nu ett mer öppet system som välkomnar utländskt inflytande och handel. EU-Mercosur-avtalet kommer att spela en viktig roll i den här utvecklingen - när handelshinder försvinner öppnas nya möjligheter för svenska företag.

BRASILIENS FRÄMSTA INDUSTRISEGMENT

Några av Brasiliens främsta industrisegment är transport, gruvdrift, jordbruk, livsmedel, papper och massa. Sverige har redan en betydande närvaro, med mer än 250 svenska företag representerade genom brasilianska dotterbolag eller lokala distributörer och partners. Hälsosektorn är särskilt intressant för svenska företag tack vare ökade investeringar i medicinsk utrustning, både inom offentlig och privat sjukvård.

UTMANINGAR i Brasilien

En utmaning för svenska företag är att undvika korruption, och det är en bra idé att samarbeta med lokala och pålitliga rådgivare för att minimera risken. Se också vad vår handelssekreterare Andreas Rentner har att säga om möjligheter och utmaningar på den brasilianska marknaden i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag expandera

Som regionens största marknad har många sydamerikanska företag sina huvudkontor i Brasilien. Business Sveriges kontor i São Paulo är också vårt största i Sydamerika. Vi kan hjälpa dig att få fart på försäljningen genom att hitta lämpliga partners och ge praktiska råd, inklusive hur man undviker korruption.

SAO PAOLO_BRAZIL_d-a-v-i-d-s-o-n-l-u-n-a-Eye_or7Lx.jpg
BRAZIL_krys-amon-mrdlxnP7hSg-unsplash.jpg

Andreas Rentner

Trade & Invest Commissioner Brazil
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Brasilien?

Brasilien är en enorm marknad som också kan användas som inkörsport till resten av Sydamerika. Möjligheterna finns framför allt i storstäderna, och bara i São Paulo bor det lika många människor som i hela Sverige. Tidigare var det nödvändigt att ha en fysisk närvaro i landet för att lyckas, och därför har Brasilien främst lockat stora företag med långsiktiga investeringsplaner. Men även små och medelstora företag kan komma in på marknaden genom direktförsäljning eller lokala partners. Brasilien och Sverige har alltid haft ett bra handelsförhållande, och brasilianerna är positiva både till svenska företag och till typiskt svenska värderingar som respekt, kvalitet, innovation och hållbarhet.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Brasilien?

Brasilien var tidigare en protektionistisk marknad med höga tullar, ett komplicerat skattesystem och svårhanterad administration. Det nya handelsavtalet mellan EU och Mercosur kommer förhoppningsvis att göra stor skillnad, och öppna upp fler möjligheter att göra affärer med Brasilien. Svenska företag bör vara medvetna om korruption och vi rekommenderar alltid att företag undviker gråzoner och osäkra situationer. Vi föreslår att du tar hjälp av lokala experter som vet hur man hanterar olika situationer. Brasilien är ett byråkratiskt land med låga kunskaper i engelska. Detta kan leda både till komplicerade och försenade processer och högre kostnader än väntat. Men med rätt partner kan du minska eller förhindra många utmaningar på den brasilianska marknaden.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Brasilien?

I Brasilien är det viktigt med personliga möten. Relationer spelar stor roll inom affärsvärlden och det är viktigt att du fokuserar på detta för att uppnå goda resultat. Det gäller också att visa respekt och vara tydlig med att man vill samarbeta.

Kontakt
Telefon +55 11 2137-4400 E-post Andreas Rentner isolated.png