AfCFTAs enorma påverkan har bara börjat, den långsiktiga potentialen för Afrika som helhet och enskilda marknader börjar långsamt synas. Målet att omvandla kontinenten till en handelsregion där varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt över gränser skapar en rikedom av möjligheter med växande optimism, stöttat av en växande medelklass och snabb urbanisering.

Avtalet för samman 54 länder med en kombinerad BNP värderad till 3,4 biljoner amerikanska dollar och Världsbanken förutspår att handeln inom Afrika kommer att öka från 17 % till 81 % till 2035.

Medan handelsavtalet inkluderar hela kontinenten finns det fortfarande ett behov att skräddarsy marknadsetableringar och tillväxtstrategier. Den demografiska mångfalden, lands- och regionspecifika beteenden och statliga investeringar och privata intressenters engagemang måste alla övervägas om svenska företag ska skapa en hållbar, långsiktig påverkan på marknaden.

Lyssna på podden för att få en djupare förståelse för detaljerna i AfCFTA-avtalet och vilken påverkan det förväntas få på nyckelsektorer och infrastrukturutveckling och vilka strategier som är bäst för marknadsetablering och tillväxt.

Poddvärd: Kristoffer Schjött-Quist

Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att ladda materialet.

Ändra inställningar