De försämrade utsikterna för världsekonomin och geopolitiska spänningar får en allt tydligare negativ påverkan på internationella investeringar. Under 2022 föll de globala direktinvesteringarna med 12 procent och samtliga regioner förutom Asien och Sydamerika tappade mark.

I Europa föll de utländska direktinvesteringarna under nollstrecket, vilket innebär en nettoutflyttning av utländskt investeringskapital. I Nordamerika minskade investeringarna med 23 procent jämfört med året innan.

Sverige går emot strömmen på en europamarknad som i övrigt drog svagt investerarintresse. Den senaste statistiken från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar att de utländska direktinvesteringarna nådde rekordnivån 512 miljarder kronor 2022. Detta är den i särklass högsta noteringen någonsin och nära en trefaldig ökning från året innan. 

Sammanlagt uppgår de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 3 722 miljarder kronor. De utländska tillgångarna är fördelade på 66 procent i tjänstesektorn och 34 procent i tillverkningsindustrin.

En ny undersökning som Business Sweden presenterar visar att 82 procent av de utländska företagen i Sverige har expansionsplaner. Ladda ner rapporten och få hela översikten.

Prenumerera på våra globala analyser här.