5 saker du behöver veta innan du börjar:

 

  • Sätt upp professionella riktlinjer för produktlanseringar och marknadsföringstaktik lokalt.
  • Utveckla en tydlig varumärkesposition bland de konsumenter som är målgruppen.
  • Överväg att växa i kategorier som har fokus på immunförsvaret.
  • Var kreativ i formatet och arbeta med scenarier. 
  • Fånga den växande potentialen inom e-handel, särskilt på den kinesiska marknaden.
UPPGÅNGEN AV NÄRINGS- OCH HÄLlSOINDUSTRIN I APAC

På grund av olika faktorer, inklusive pandemin, en åldrande befolkning, stressigt arbetsliv, ökad urbanisering och ökad disponibel inkomst söker konsumenter i APAC en hälsosammare livsstil och bättre kostvanor. De föredrar att välja hälsosammare och ekologiska livsmedelsingredienser, samt stärka immunförsvaret och kroppens funktioner genom kosttillskott och funktionell mat och dryck.

2021 stod APAC för 36 procent av den globala marknaden för näring och hälsa, att jämföra med 20 procent och 31 procent i Europa respektive Nordamerika. Kina och Japan, de två största marknaderna i APAC, representerar 47 procent och 21 procent av regionen 2021. Båda länderna förväntas fortsätta vara den främsta drivkraften på APAC-marknaden.

Skarpa krav på produktregistrering, ingredienser och marknadsföringsformuleringar

Till skillnad från andra dagliga konsumentprodukter är försäljning och marknadsföring av närings- och hälsoprodukter föremål för strikta regionala bestämmelser. Till exempel, i Kina, är en "Blue Hat"-certifiering från National Medical Products Administration (NMPA) ett måste för att kosttillskott ska få säljas offline och inhemskt online (dvs. icke-gränsöverskridande) samt för att göra anspråk på specifika hälsofördelar.

I Japan kommer Consumer Affairs Agency att granska effektiviteten och säkerheten för hälsoprodukter innan de får plats på hyllan.

Kosttillskottsprodukter ska ha ett särskilt innehåll vid import till Korea, annars kan produkten endast importeras och distribueras som ett allmänt livsmedel. Dessutom kräver de flesta marknader i APAC-regionen att kosttillskott ska marknadsföras som icke-farmakologiska alternativ.

Svenska varumärken bör vara medvetna om dessa strikta bestämmelser och vara noga med att använda lämplig produktlanserings- och marknadsföringstaktik.

förändrad konsumtionstrend

Konsumenter tenderar att välja hälsosammare ingredienser

Pandemin har skapat ett allt större fokus på balanserad kost, till exempel ekologiska frukter och grönsaker. Konsumtionen av ekologisk mat och dryck i APAC-regionen har nått 6,4 miljarder USD 2021, med en ökning från 9,5 procent till 11 procent av den globala marknaden sedan 2016.

Konsumenter blir alltmer intresserade av livsmedel med hälsosammare ingredienser, till exempel lågt innehåll av socker, olja och vegetabiliska ingredienser. Vissa svenska varumärken har redan följt denna trend. Oatly har inriktat sig på APAC som den största marknaden för växtbaserade mejeriprodukter. Det gick in i Kina 2018 och har redan etablerat sig på över 4 700 platser via sammarknadsföring med kaféer. NICK’S glass utan socker har marknadsförts med hälsosamma ingredienser och ger konsumenterna möjligheten att äta med gott samvete.

Svenska varumärken bör överväga att positionera sina varumärken för att spegla en hälsosam livsstil och fokusera på att utbilda lokala konsumenter om hälsofördelarna med deras produkter.

Stärkt immunförsvar skapar den främsta efterfrågan på kosttillskott

Pandemin och folkhälsopolitiken har flyttat fokus från sjukdomsbehandling till förebyggande åtgärder, vilket i sin tur har drivit på konsumenternas efterfrågan på närings- och hälsoprodukter och kosttillskott. Immunitetshöjande produkter har blivit en av de mest populära kategorierna bland APAC-konsumenter.

Under den kinesiska online-återförsäljaren JD:s 6.18 shoppingevent i Kina ökade försäljningen av immunitetshöjande produkter inom kategorin nutrition & health 42 gånger jämfört med föregående år. I Sydkorea stod röda ginsengprodukter för den största försäljningsandelen inom hälsokategorin 2020. Dessutom har varje marknad i APAC-regionen sitt tidigare behov av sjukvård. Till exempel i Kina är produkter som förbättrar sömnen och idrottsprestandan särskilt populära bland konsumenter.

Svenska varumärken skulle kunna ta en större andel av den växande marknaden genom att utöka produktutbudet och sina marknadsföringsinsatser med fokus på produkter som är inriktade på immunsystemet.

Funktionell näringsrik mat och dryck i mellanmålsformat för att skapa fler användningsområden

Nuförtiden delar gärna konsumenter upp sitt näringsintag på flera tillfällen för att minska hälsoproblemen så mycket som möjligt vid en hektisk livsstil. Som ett resultat har det kommit allt fler produkter inom functional food i innovativa former som särskilt unga konsumenter gillar.

Några exempel är probiotisk fudge från Nelo, choklad som hjälper dig att sova från Japanska GABA och Blueglass hyaluronsyre-godis från Kina för ökad rörlighet. AstaReal, ett traditionellt svenskt astaxanthin-kosttillskottsmärke, har också ökat sina innovationsinsatser efter att ha gått in på APAC-marknaden. Genom att lansera en gelégodisprodukt har AstaReal skapat en roligare konsumtionsupplevelse jämfört med att ta kapslar.

För svenska varumärken som kanske redan är ledande på den skandinaviska marknaden är nyckeln att vara kreativ när man går in i APAC och utveckla ett mer vardagligt och avslappnat sätt att konsumera.

OFFLINE ÄR fortsatt DEN HUVUDSAKLIGA FÖRSÄLJNINGSKANALEN

Offline är fortfarande den dominerande kanalen för närings- och hälsoindustrin i APAC och står för över 80 procent av totalen. De befintliga och traditionella kanalerna inkluderar varuhus, snabbköp, offlineapotek och närbutiker. Detta kan delvis förklaras av lokala preferenser, till exempel i Japan finns en mängd stormarknader och närbutiker öppna dygnet runt, vilket skapar tillgänglighet, och i Korea föredrar konsumenterna att få en tydlig förståelse för produkten genom den information man kan få i en offlinebutik.

Även om onlinekanaler fortfarande står för en minoritet av den totala försäljningen för nutrition & hälsokost i APAC, har onlineförsäljningen en stor potential framöver. CAGR (Compound Annual Growth Rate) för onlineförsäljning i kategorin i APAC uppskattas till 8 procent från 2021 till 2025. Flera framväxande e-handelsplattformar har också vuxit snabbt. I synnerhet har Kina störst potential att växa på grund av lokalt konsumentbeteende och välutvecklade digitala ekosystem med e-handelsplattformar som Tmall, JD och Suning.

Det har funnits en trend att ett ökande antal utländska konsumtionsvaror lockas till e-handeln i Kina för att skapa närvaro. Svenska varumärken uppmuntras att utforska marknadspotentialen för e-handel för specifika regioner med fokus på Kina.