Undersökningen för 2022 visar att bolag med svensk anknytning fortsätter att vara starkt engagerade på den malaysiska marknaden och att de är alltmer optimistiska om de ekonomiska utsikterna för framtiden. Totalt 80 procent av de svenska företagen räknar med att omsättningen kommer att öka antingen något eller betydande under de kommande 12 månaderna. Fem procent av företagen förväntar sig att gå break-even, medan endast 12 procent förväntar sig en liten eller betydande minskning. 54 procent av de svenska företagen i Malaysia räknar med att öka sina investeringar något eller avsevärt under de kommande 12 månaderna. En betydande ökning jämfört med vår tidigare Business Climate Survey för 2019.

Tillgång till bra lokala partners, distributörer och leverantörer är fortfarande en viktig aspekt för svenskt företagande i Malaysia. I denna Business Climate Survey rankades också distributörer, tjänsteleverantörer och leverantörer relativt högt. Detta tyder på att de flesta svenska företag som är verksamma i Malaysia är ganska nöjda med de lokala partnerskap som de har etablerat.

De som svarade på undersökningen kommer från många olika branscher. Industriföretag utgör den största sektorn med 47 procent, vilket är förväntat med tanke på Malaysias styrka som tillverkningscentrum i Asien, följt av professionella tjänster, som står för 38 procent, och konsumentföretag med 16 procent. Av de svarande företagen är 53 procent erfarna, medan 32 procent anses vara mogna och 16 procent är nykomlingar.

När vi tittar längre fram kan vi konstatera att det finns en stor optimism inför framtiden och att det finns stora möjligheter i Malaysia för svenska företag med ett unikt värdeerbjudande, goda partnerrelationer och lokal närvaro.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna Business Climate Survey är att visa hur svenska företag uppfattar de allmänna marknadsförhållandena i Malaysia samt vilka möjligheter och utmaningar som finns. Samtidigt syftar denna rapport till att belysa handels- och affärsförbindelserna mellan Malaysia och Sverige.

Undersökningen i Malaysia var öppen för svar under juni–juli och intervjuer genomfördes också under denna period för att undersöka hur svenska företag presterade under 2021 samt deras förväntningar för 2022 och framåt. År 2022 fanns cirka 80 svenska företag närvarande i Malaysia och av dessa valde 51 procent att delta i denna Business Climate Survey.

Genom Team Sweden i Malaysia vill vi än en gång tacka alla deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.