Precis som i resten av världen har pandemin haft en negativ påverkan på Vietnams näringsliv och sociala miljö. Trots en global konjunkturavmattning har Vietnams ekonomi varit förvånansvärt motståndskraftig. Vietnam är det enda sydostasiatiska land som haft en positiv ekonomisk tillväxt, 2,9 procent 2020.

I jämförelse med förra årets undersökning är svenska företag mycket mer optimistiska när det gäller sin prognostiserade försäljning nästa år. Vi ser en ljus framtid för handelsrelationerna mellan Sverige och Vietnam, med ökande handels- och investeringsvolymer inom många marknadssegment. Medan affärsverksamheten under 2020 har påverkats på ett eller annat sätt, verkar företagen överlag vara lönsamma enligt vad som rapporterats av fler än hälften av de svenska företag som deltog i undersökningen.

Enligt Global Climate Risk Index, har Vietnam nyligen placerat sig som ett av de länder som är hårdast drabbat av klimatförändringarna. År 2020 ledde en historisk serie stormar och översvämningar i den centrala regionen till betydande förluster av människoliv och infrastruktur. Trots stora framsteg inom hållbarhetsområdet står Vietnam fortfarande inför miljö- och klimatutmaningar, vilket ger svenska företag en stor möjlighet att erbjuda hållbara lösningar.

Vietnam har en stor befolkning på över 95 miljoner invånare och är hem för APAC:s snabbast växande medelklass, som förväntas växa till 33 miljoner 2025. Som en tillväxtmarknad fortsätter Vietnam att växa tack vare snabb anpassning till banbrytande teknik, en växande tillverkningshubb och en hög grad av öppenhet på marknaden.

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Vietnam och att dela med sig av insikter om möjligheter och utmaningar med den vietnamesiska marknaden.

Ladda ner rapporten för en fullständig bild av resultaten och en detaljerad analys. 

OM UNDERSÖKNINGEN

Denna Vietnam 2021-utgåva genomfördes under andra kvartalet 2021. Idag finns det cirka 70 svenska företag närvarande i Vietnam, som alla var inbjudna att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen på 30 procent återspeglar de svåra tider som företagen kämpat med under ett pandemi-år. Det kan konstateras att trots den relativt låga svarsfrekvensen och ett litet urval är uppgifterna ganska representativa för svenska företags närvaro, deras affärsverksamhet samt uppfattningar om den ekonomiska utvecklingen i Vietnam.

Rapporten produceras vartannat år av Team Sweden, ett gemensamt initiativ där Business Sweden samarbetar med Sveriges lokala ambassader, konsulat och handelskammare runt om i världen, bland andra intressenter.

Enkäten ger förstahandsperspektiv och insikter i affärstrender, frågeställningar och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande intervjuer med svenska företag verksamma i respektive land.