Nästan hälften av respondenterna i Team Swedens Business Climate Survey Kina 2021 uppgav att de har påverkats av ändrad internationell handelspolitik och sanktioner. De ökade spänningarna mellan USA och Kina har tveklöst känts under de senaste åren och kulminerat i handelskonflikter som omfattar tariffer, teknikrestriktioner och sanktioner som har införts från båda håll.

Per Portén, Market Manager och Robin Agné, Project Manager i Shanghai, redogör för hur svenska företag kan identifiera sin riskexponering från US Entity List och undvika fallgroparna.

Bloggpost: Why the US Entity list is a ‘hidden’ risk for exporters to China.