1966 bosatte sig Sveriges första ambassadör i landet, ett år efter att Singapore blivit självständigt. Sedan dess har relationerna mellan de två länderna blomstrat, särskilt när det gäller affärs- och industrikontakter.

2023 års undersökning av företagsklimatet visar på ett paradigmskifte i ekonomin – till exempel hur svenska företag har gått från försiktiga kostnadsbesparingar till försäljningsdriv under året. Trots motvind förväntar sig de flesta svenska företag att omsättningen kommer att växa.

Även om prognosen för 2023 är lägre än 2022 förväntar sig svenska företag att fortsätta investera i Singapore. Svenska företag ser ett överflöd av möjligheter i regionen och förväntar sig att investera betydligt, med Singapore som regional bas.

Det svenska varumärket har en större betydelse för mogna och stora företag. I år uppgav 60 procent av de svarande att det svenska varumärket har en positiv inverkan (Mycket/Väldigt mycket) på deras verksamhet, en ökning från 57 procent förra året.

Singapores nya fokus på hållbarhet och utveckling av en cirkulär ekonomi kan skapa fler möjligheter, särskilt med tanke på att många företag är ledande inom hållbar utveckling inom sina sektorer. Nu har svenska företag goda förutsättningar att utnyttja denna möjlighet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey ger en närmare inblick i svenska företags syn på Singapores makroekonomiska förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hållbarhetsmål.

Undersökningen genomfördes mellan den 13:e mars och 12:e april 2023, med 90 deltagare bestående av chefer som representerar svenska företag. De flesta av frågorna i undersökningen liknar de som använts i tidigare undersökningar, vilket möjliggör jämförelser över tid.

Vi vill rikta ett stort tack till de 90 deltagande företag och respondenter som delade med sig av sin tid och sina insikter till oss. Era bidrag kommer inte bara att stödja framgången med denna rapport utan också Team Swedens ansträngningar att öka affärstillväxten och den hållbara utvecklingen.