För närvarande finns fler än 200 svenska företag i Indien. Den indiska ekonomin har haft både toppar och dalar under det senaste decenniet. Årtiondet inleddes med en robust tillväxt på över 10 procent av BNP och avslutades med ~4 procent. Indien är dock fortfarande Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan.

Majoriteten av de svenska företagen är mycket optimistiska om den indiska marknaden och planerar att utöka verksamheten; 51 procent av de tillfrågade företagen vill öka investeringarna under de kommande tolv månaderna. Regeringens satsning på att införa effektiva och ändamålsenliga normer för små och medelstora företag, nystartade företag och entreprenörer är sannolikt en av de främsta orsakerna till att svenska aktörer har ökat sitt intresse för att ta sig in på den indiska marknaden.

Det svenska varumärket stöder företagens värdeerbjudande. Den stora majoriteten av företagen i vårt urval rapporterar att deras "svenska varumärke" bidrar positivt till deras affärsverksamhet i Indien, oavsett storlek och bransch.

Med tanke på den ökande avskogningen, klimatkontrollen och de höga föroreningsnivåerna tenderar indierna alltmer att tänka på hållbarhet, vilket även gäller för deras köpbeteende. Särskilt Gen Y och Z föredrar att köpa produkter från organisationer som prioriterar hållbar produktion.

Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i världen. Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

Om undersökningen

Vår Business Climate Survey är resultatet av den enkät som genomfördes i Indien våren 2021. Omkring 210 svenska företag tillfrågades om att delta i undersökningen och 190 deltog, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 90 procent! Detta talar för den gemenskaps- och samarbetskänsla som finns i gruppen av företag i Indien.