Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan i Kina. Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett antal andra länder.

Sjukdomsfall har även rapporterats i Taiwan. För information om läget i Taiwan se Taiwan Centers for Disease Control, http://www.cdc.gov.tw/En

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Taiwan att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här, http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.