Behovet av att skapa hållbara livscykler för de produkter som vi konsumerar är mycket uppmärksammat, och utvecklingen av cirkulära produktions- och konsumtionskedjor är nyckeln till en långsiktigt hållbar konsumtion.

Sverige har en imponerande historia av att använda naturmaterial, lokala leveranskedjor och kommersiellt livskraftiga cirkulära affärsmodeller inom sektorer som turism och e-handel.

Lyssna på vad Business Swedens expert på hållbar livsstil, Kristina Kockum, anser vara de viktigaste tillväxtområdena och vilka trender som formar sektorn.

Som alltid i denna pod-tv-serie avslutar vår värd Kristoffer Schjött-Quist med sina "sista fem" snabbfrågor.

Värd: Kristoffer Schjött-Quist

Gäst: Kristina Kockum

Språk: Svenska