Idag är över 250 svenska företag etablerade i Singapore – en av de högsta siffrorna i Asien och Stillahavsområdet. Många av dessa företag har under året övergått från försiktiga kostnadsbesparingar till en försäljningsdriven attityd. Men utmaningar kvarstår, som att anställa och behålla kvalificerad personal samt störningar i leveranskedjan och regelefterlevnad. Ändå upplevde hälften av de 86 deltagande företagen i undersökningen att företagsklimatet var bra eller mycket bra. Fördelarna är relaterade till personlig säkerhet, fysisk infrastruktur och rättssäkerhet.

Trots detta förutspår de flesta företag att utvecklingen nästa år blir mörkare. Precis som i resten av världen kommer risken för lågkonjunktur och hög inflation samt störningar i leveranskedjan att fortsätta att påverka Singapore. Inflationen väntas nå runt fem procent, en av de högsta siffrorna i landets historia. Från och med juni 2022 höjde Singapores centralbank räntorna för att minska inflationen, vilket påverkade företagslån och bolån. Stödpaket har lämnats till låginkomstgrupper, men det är ännu oklart om situationen kommer att förbättras.

Goda nyheter är att regeringen förväntas prioritera investeringar i infrastruktur, jordbruks- och livsmedelsteknologier och gröna och hållbara lösningar – alla områden där svenska företag är globala ledare och innovatörer. Framöver kommer detta att vara en klar fördel, med bästa praxis för innovation och hållbar utveckling i hög efterfrågan på Singapores marknad.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig överblick av resultaten och för att få en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är en studie författad av Team Sweden för att svenska företag ska förstå vilka möjligheter och utmaningar som de står inför när de gör affärer i Singapore.

I år har undersökningen skickats ut till 200 lokala chefer som representerar svenska företag i Singapore, varav 86 har svarat. Svaren samlades in mellan 15 mars och 22 april 2022.