Sverige har en lång historia av internationellt engagemang för samarbete kring hållbar utveckling. Vi är ledande inom utvecklingen av miljöteknologi och hållbara systemlösningar, vilket ger svenska företag en viktig konkurrensfördel på internationella marknader. På Business Sweden har vi länge varit mycket engagerade i denna fråga – den är av högsta prioritet för oss och påverkar allt vi gör.

Hållbarhetsguide

Vår hållbarhetsguide är en bra början för företag som vill komma igång med eller utveckla interna hållbarhetsfrågor. Guiden beskriver bland annat hur man kan undvika korruption och brott mot mänskliga rättigheter i sex steg. Du hittar hållbarhetsguiden här.

Internationella riktlinjer

Business Swedens hållbarhetsarbete baseras på internationella riktlinjer och principer som OECD:s riktlinjer för multinationella företag (på engelska), FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter (pdf på engelska). Vi har undertecknat FN:s Global Compact och integrerat dess tio principer i vår verksamhet.

Vi arbetar också för att svenska bolag ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Privata företag spelar en avgörande roll för att uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Business Sweden hjälper företag att navigera på komplexa marknader, där lokala sedvanor, svaga institutioner och bristfällig lagstiftning kan öka risken för korruption, påverka miljön negativt och kränka mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Agenda 2030 sv.png

Tack vare våra lokala kontor på marknader över hela världen har vi kunskaperna som krävs för att stödja företag på internationella marknader. Vi bemöter företagens utmaningar och minimerar riskerna genom att tillhandahålla information, rådgivning, nätverk, riktlinjer och verktyg.

Uppförandekod

Vår Uppförandekod fungerar som en etisk kompass i vårt dagliga arbete. Koden grundar sig i nationell och internationell lagstiftning, internationella direktiv och riktlinjer samt interna policydokument och kärnvärden. Uppförandekoden hjälper oss på Business Sweden att agera rätt, fatta ansvarsfulla beslut och inte minst främja hållbarhet. Vår nya Uppförandekod vilar på tidigare upplagor, men den pekar även ut riktningen för hur vi strävar efter att arbeta inom hållbarhet framåt. En implementeringsprocess pågår just nu på Business Sweden och flera initiativ i linje med ambitionerna i Uppförandekoden kommer att lanseras inom ramen för Business Swedens Strategy 2025.

Läs vår Uppförandekod här.

Hållbarhetsrapporter

Ladda ner våra rapporter för detaljerad information om Business Sveriges hållbarhetsstrategi, mål och resultat.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022
PDF - 2 mb
Hållbarhetsrapport 2021
PDF - 12 mb
Hållbarhetsrapport 2020
PDF - 22 mb
Hållbarhetsrapport 2019
PDF - 9 mb
Hållbarhetsrapport 2018
PDF - 3 mb
Hållbarhetsrapport 2017
PDF - 3 mb