För närvarande går så mycket som 72 procent av svensk export till Europa, och det finns gott om affärsmöjligheter i nästan alla industrisegment. Bilindustrin, ICT, hälsovård, livsmedel, energi, miljö och kultur är exempel på några segment som ser särskilt lovande ut. Tack vare Sveriges avancerade digitala infrastruktur råder det stor efterfrågan på våra kunskaper och erfarenheter inom fiberoptik.

Världens näst största ekonomi

Även om de europeiska marknaderna ligger nära varandra rent geografiskt är det bra att komma ihåg hur mångsidig regionen är. Affärskultur, sociala konventioner och trender kan variera stort. Tillsammans utgör Europas marknader världens näst största ekonomiska enhet som står för mer än 20 procent av den globala ekonomin.

Regionen inkluderar Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland, där cirka 1 500 svenska dotterbolag har byggt upp ett gott rykte för sina innovativa och hållbara lösningar. Enligt analys- och undersökningsföretaget Valuer är Berlin världens främsta stad för startups. Förutom Berlin finns även fem andra europeiska städer på deras lista över de 10 bästa städerna för nystartade företag: Helsingfors, Stockholm, London, Köpenhamn och Amsterdam.

Fokusera på lokal kultur och innovation

Företag som vill hålla sig i framkant gör klokt i att etablera en lokal närvaro och lära känna affärskulturen i sina prioriterade marknader. Var noga med att undersöka lokalbefolkningens köpvanor för att få ut så mycket som möjligt av dina utvalda målgrupper. För att hålla konkurrenskraften på topp är det också viktigt att svenska företag fortsätter att leda den tekniska utvecklingen och fokuserar på innovativa lösningar.

Alla som gör eller planerar att göra affärer med Storbritannien bör följa den politiska utvecklingen noggrant och vara beredda att justera sin Brexit-strategi vid behov.

Vår närvaro i regionen

Business Sweden finns på 16 kontor över hela regionen, från Madrid till Helsniki. Tillsammans med våra affärsutvecklare i Sverige kan vi stödja dig varje steg på vägen - från att ge övergripande strategiska råd till att framställa detaljerade marknadsanalyser. Det svenska kontoret har också ett team som kan hjälpa europeiska företag att etablera sig i Sverige.