När det svenska teknikföretaget Pricer ville utöka sin närvaro och skapa en ny bas i APAC visste de att det var viktigt att vara förberedd och förstå lokal affärs- och lagstiftning om de skulle kunna bygga upp en större kundbas i en av världens mest konkurrensutsatta regioner.

Pricer har levererat en rad innovativa tekniker, produkter och lösningar till detaljhandeln i nästan tre decennier. Även om Pricer inte är ett känt namn för allmänheten har deras elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) en global påverkan. ESL:er visar priser, artikelkoder och annan information om produkter som vi ser i fysiska butiker. Pricers huvuderbjudande har byggts upp kring ESL-teknik med hjälp av ett unikt och mycket avancerat optiskt trådlöst nätverkssystem.

Som ledande leverantör till detaljhandlare inom dagligvaruhandeln, byggvaruhandeln, elektronikbranschen och apoteksbranschen har Pricer etablerat en betydande global närvaro på den snabbväxande marknaden för smart teknik i butik. När en global kund valde att införa Pricers ESL-plattform i Taiwan behövde företaget agera snabbt för att leverera en komplett nyckelfärdig lösning på kortast möjliga tid. Detta gav också Pricer katalysatorn för att förbereda en regional bas i Taiwan som kan användas för ytterligare expansionsplaner i hela regionen.

Vi var tvungna att börja leverera med mycket kort varsel. För att klara det behövde vi lokal personal för att interagera med kunder och lokala underleverantörer för att underlätta den första installationen i Taipei. Dessutom krävdes det detaljerade kunskaper om lokala import- och skatteregler - liksom en förståelse för nödvändiga certifieringar för produkter som skulle säljas och levereras.
Magnus Larsson, VP Customer Operations, Pricer

Pricers Magnus Larsson, VP Customer Operations, förklarar:

"Vi var tvungna att börja leverera med mycket kort varsel. För att klara det behövde vi lokal personal som kunde interagera med kunder och lokala underleverantörer för att underlätta den första installationen i Taipei. Dessutom krävdes det detaljerade kunskaper om lokala import- och beskattningsregler – liksom en förståelse för nödvändiga certifieringar för produkter som skulle säljas och levereras. Under processen beslutade vi att etablera ett lokalt företag för att bättre kunna betjäna den taiwanesiska marknaden och den bredare Asien-Stillahavsregionen."

Många av de återförsäljare i butik som finns i de 48 APAC-länderna är pressade att förnya sig för att kunna konkurrera med den växande onlineförsäljningen, som förväntas stiga till 2,5 biljoner US-dollar fram till 2023.

Pricers ESL-plattform stöder ett antal användningsområden för butikssegmentet. ESL kan optimera processer i butik, till exempel  lagerhållning, påfyllning och click & collect (plockning av onlinebeställningar). Det är också en förutsättning för dynamisk prissättning, där företag sätter flexibla priser för produkter baserat på aktuell efterfrågan på marknaden. Plattformen underlättar bättre shoppingupplevelser med dynamisk produktpositionering som gör det möjligt att snabbt hitta rätt produkt i en butiks app.

För att möta kraven vände sig Pricer till Business Sweden för att få hjälp med lokal marknadskännedom och tillträde för att snabbare komma in på marknaden. Business Swedens team använde sin kapacitet för att hantera viktiga delar av etableringsprocessen, inklusive detaljer kring import och skatter, och fungerade som en lokal projektledare som representerade Pricer i Taiwan under de första månaderna av engagemanget när de startade ett lokalt företag. Business Sweden-teamet i Taiwan var omedelbart tillgängliga för att agera som lokala representanter och etablerade också kontakter med lokala tredjepartsföretag som behövdes för att utföra tjänsterna. Dessutom överlämnade Pricer utmaningen att hitta lokala talanger till Business Sweden som använde sig av lokal kunskap och expertis för att genomföra hela rekryteringsprocessen och hitta rätt personal på den hårt konkurrensutsatta marknaden i Taipei.

Larsson avslutar:

"Detaljhandeln i Asien utvecklas i mycket hög takt och konsumenterna förväntar sig avancerad teknik som stöd för sina inköp i butik. Pricers lösningar gör det möjligt för butiksägare och detaljhandelskedjor att möta konsumenternas behov. Den asiatiska marknaden är en intressant plats att vara på, med alla typer av inspirerande innovationer som sker. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vår verksamhet i Taiwan och i hela regionen."

 

Utmaning

Pricer behövde etablera en lokal närvaro och rekrytera personal för att kunna börja leverera i Taiwan med kort varsel. Detta krävde detaljerade kunskaper om lokala import- och skatteregler samt förståelse för nödvändiga certifieringar för att produkten skulle kunna säljas och levereras på marknaden.

Lösning

Business Sweden fungerade som lokal projektledare för att samordna etableringen, inklusive rekrytering av lokal personal för att interagera med kunder och lokala underleverantörer. Business Sweden kunde hjälpa Pricer att etablera ett lokalt företag med kapacitet att betjäna den taiwanesiska marknaden och fungera som en hubb för den bredare marknaden i Asien och Stillahavsområdet.

Resultat

Inom sex månader hade Business Sweden hjälpt Pricer att etablera en lokal affärsenhet, följa regler och skattekrav och anställa lokal personal på plats. Pricer levererade framgångsrikt sitt första projekt i Taiwan inom sex månader efter ankomsten och är redo med sitt team att leverera nästa fas av butiksutbyggnader.

 

OM PRICER

Sedan 1991 har det svenska teknikföretaget Pricer levererat innovativa lösningar för den globala detaljhandeln. Pricer utvecklar och tillverkar ett digitalt butikskommunikationssystem med elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) som hjälper detaljhandlare runt om i världen att lösa ett antal viktiga och tidskrävande utmaningar i butiken genom att effektivisera kritiska processer i butiken, till exempel prisuppdateringar, plockning i butiken och inventering. Den använder applikationsspecifik integrerad kretsteknik, avancerad optisk trådlös teknik, instant flash och arbetar nära E-Ink. Denna teknik ingår i en sofistikerad arkitektur som omfattar hårdvara och mjukvara, molnbaserade system, artificiell intelligens och bildigenkänning.