Tre av världens tio största ekonomier – USA, Brasilien och Kanada – finns i Amerikaregionen. Svenska företag har mycket att bidra med, särskilt inom hållbarhet och teknisk innovation. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om och utvärdera eventuella risker, särskilt med tanke på den politiska situationen.

Vår viktigaste exportmarknad utanför EU

USA är både världens största ekonomi och världens största importör. Det är också Sveriges viktigaste exportmarknad utanför EU - ungefär 1 600 svenska företag har redan en närvaro här. De tio största industrisektorerna i USA ger tillgång till marknader som är större än Sveriges hela BNP. Störst tillväxt kan man förvänta sig inom hälso- och sjukvård, företagstjänster och programvaruutveckling.

Ökat intresse i Kanada

USA:s granne Kanada är en modern ekonomi som har mycket gemensamt med Sverige. Vi är båda högt industrialiserade och tekniskt avancerade länder. Vi strävar också efter en balans mellan lönsamma affärer och ett gott samvete. Intresset för Kanada ökar för närvarande bland svenska företag - inte minst tack vare det nyligen undertecknade CETA-frihandelsavtalet, som ger många nya affärsmöjligheter.

Potential i Latinamerika

Latinamerika anses vara världens fjärde största ekonomi. Här finns över 30 länder med många likheter tack vare deras delvis gemensamma historia, språk, demografi och religion.

Mexiko har alla möjligheter att bli en ekonomisk stormakt - en stor befolkning, rika naturresurser och fler frihandelsavtal än något annat land i världen. Liknande förutsättningar finns i Brasilien, som redan är en enorm marknad för svenska företag. Sao Paulo har till och med beskrivits som ”Sveriges största industristad”. Colombia erbjuder också utmärkta möjligheter tack vare sitt geografiska läge, 12 frihandelsavtal och reducerade skatter för mer än 35 länder. Ytterligare en intressant marknad är Chile, med sitt starka fokus på gruvnäringen.

Vår närvaro i regionen

Business Sweden har mer än 40 års erfarenhet av att stödja svenska företag i Amerika och hjälpa amerikanska företag att hitta investeringsmöjligheter i Sverige. Vi täcker regionen genom våra åtta kontor som ligger i USA (New York, Chicago och San Francisco), Kanada, Brasilien, Mexiko, Chile och Colombia. Våra medarbetare har djupa kunskaper om de lokala marknaderna och kan hjälpa dig att hitta lämpliga partners till ditt företag. Vi har också flera affärsutvecklare i Sverige som stödjer företag i början av sin internationaliseringsresa - till exempel genom att identifiera vilka marknader du bör satsa på.