Colombia har blivit en intressant marknad för utländska investerare tack vare politisk stabilitet, förnuftig ekonomisk politik, en stor inhemsk marknad och låga kostnader. Sedan handelsavtalet med EU trädde i kraft år 2013 har Europa blivit Colombias näst viktigaste handelspartner. Dessutom har landets regering inlett ett antal viktiga reformer och investeringar, som vår country manager Erik Alarik nämner i intervjun nedan.

Knutpunkt i Latinamerika för svensk export & handel

Det geografiska läget mellan Central- och Sydamerika gör Colombia till en viktig knutpunkt för regionens marknader. Regeringens reformer och ambitiösa utvecklingsplan har redan öppnat upp många goda affärsmöjligheter. Business Sweden hjälper svenska företag att ta vara på möjligheterna inom viktiga sektorer som gruvdrift, telekom, kollektivtrafik, infrastruktur, sjukvård och energi.

Utmaningar i colombia

Colombia blev medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 2020.  Landet anses var ett av de enklaste i Sydamerika att göra affärer med, men när det gäller korruption och säkerhet finns det fortfarande en del utmaningar man bör vara medveten om. Företag kan hantera detta genom god planering: Gör noggranna marknadsanalyser, ta reda på hur det lokala regelverket fungerar, och fokusera på att hitta pålitliga samarbetspartner.

Så hjälper vi ditt företag expandera

Business Sweden startade sin verksamhet i Colombia år 2010. Från vårt kontor i huvudstaden Bogotá erbjuder vi strategisk rådgivning och praktiskt stöd både i Colombia och i grannmarknaderna Ecuador, Bolivia och Venezuela.

COLOMBIA_reiseuhu-2GrRlrLReQc-unsplash.jpg
COLOMBIA_ricardo-gomez-angel-GcHar4P8V_Q-unsplash.jpg

Erik Alarik

Country Manager Colombia
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Colombia?

Colombia är en av Latinamerikas mest lovande makroekonomiska marknader. Det är en positiv miljö för investeringar tack vare regeringens stabila politik och dess självständiga ekonomiska organ. Storleken på marknaden, en välfungerande infrastruktur och låga produktionskostnader är flera anledningar för svenska företag att expandera till Colombia. Nya antikorruptionsreformer kommer att förbättra affärsklimatet ytterligare.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Colombia?

En av de största utmaningarna har att göra med säkerheten, särskilt på landsbygden. Det kan också vara svårt att undvika korruption, att förstå sig på det komplicerade skattesystemet, och att handskas med långsamma beslutsprocesser.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Colombia?

Jämfört med Sverige kan kommunikationen i Colombia uppfattas som indirekt och utstuderad, och man har en betydligt mer avslappnad relation till tid. Affärsförhandlingar är ofta informella, men det är viktigt att följa upp besluten kontinuerligt. Landet har också relativt låga kunskaper i engelska. För att lyckas i Colombia är det därför ytterst viktigt att bygga ett användbart kontaktnätverk och hitta bra lokala samarbetspartners.

Kontakt
Telefon +(571) 743 60 40 E-post Erik Alarik isolated.png