Grön omställning och tillväxt genom diversifiering bort från olja och gas står allt högre på agendan i Mellanöstern. Konsekvenserna av klimatförändringarna blir mer och mer påtagliga – med tydliga effekter på vattenbestånd, åkermarker, infrastruktur och folkhälsa.  

En kombination av olika strategier blir helt avgörande för att tackla de miljömässiga och sociala utmaningarna. Regionens länder satsar nu på klimatanpassning och sjösätter samtidigt stora investeringar för att ställa om sina industrier, skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och utbyggnad av förnybar energi.             

I denna studie utforskar vi drivkrafterna för omställningen och möjligheterna som öppnas upp för svenska företag i fyra marknader som står inför individuella utmaningar – Saudi Arabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Irak. Rapporten presenterar även fem nyckelsteg för att positionera sig inför de nya gröna investeringarna.    

Om rapporten 

Rapportserien Executive Global Insight publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel.

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader.

Prenumerera på rapportserien här. 

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.