Sedan senast jag var här har Indiens ekonomi genomgått stora förändringar. Landet har goda förutsättningar att förbli den snabbast växande stora ekonomin i världen, trots den ekonomiska nedgång som pandemin i världen har utlöst, med en tillväxt på 7,2 procent 2021 och 6,7 procent 2022, enligt United Nations Conference on Trade and Development.

Under de senaste månaderna som Trade Commissioner för Business Sweden i Indien har jag sett att det fortfarande finns en betydande potential för samarbete och investeringar.

Det digitala området i Indien exploderar av möjligheter just nu.

Landet har genomgått en stor digital transformation, och e-handelsmarknaden har haft en exponentiell tillväxt, särskilt efter covid, och onlinehandeln förväntas nå 37 procent av den totala detaljhandelsmarknaden 2030. Indien har haft den snabbaste tillväxten av unicorns, VC-investeringar och ekosystem av företagsinkubatorer för startups. Edtech, healthtech och fintech är nya tillväxtområden för e-handeln. Indien gick om Kina och Storbritannien med 26 nya unicorns 2021.

Det sker också en stor satsning på infrastrukturtillväxt och på att se över Indiens nyckelsektorer som försvar, luftfart, rymd och jordbruk genom öppna normer för utländska direktinvesteringar och förändringar i politiken.

Så sent som i veckan (13 oktober 2021) tillkännagav den indiska regeringen en satsning på 1,4 biljoner dollar för integrerad infrastrukturtillväxt inom ramen för premiärminister Gati Shaktis Master Plan, som är inriktad på att öka landets ekonomiska aktivitet genom att skapa efterfrågan inom en mängd sektorer som stadsinfrastruktur, vägar, järnvägar, hamnar, luftfart, hälsovård, energi, rymd och försvar. Syftet är att stärka Indiens ekonomi och täppa till budgetunderskottet samt att få in privata aktörer och utländska investerare med hjälp av en rad åtgärder för att återuppliva ekonomin.

Enligt mig är det här den mest hektiska tiden att vara i Indien; regeringen planerar att öppna ekonomiska zoner, textilkluster, läkemedelskluster, försvarskorridorer, industriparker, fiskekluster och jordbrukszoner inom ramen för landets Gati Shakti Master Plan.

 

VILKA ÄR DE BÄSTA OMRÅDENA ATT INVESTERA I?

Sverige bör fortsätta att investera i centrala samarbetsområden, till exempel försvar, hälsa och innovation, men också i nya sektorer som  rymd, digitalisering och spel.

Indien står för 3,7 procent av de globala militärutgifterna, vilket gör Indiens till det land som har världens tredje största militära utgifter. Regeringen vill öppna denna sektor för mer privat deltagande genom öppna normer för utländska direktinvesteringar och utveckla två nya försvarskorridorer med en målinvestering på 100 miljarder INR. En annan viktig tillväxtsektor är rymdindustrin, som är en av de snabbast växande industrierna med 96 procents success rate, vilket inkluderar uppdrag till månen och Mars.

Indien lanserade nyligen Indian Space Association (ISpA), en ledande branschorganisation för rymd- och satellitföretag. Det nybildade ISpA är en utmärkt plattform för svenska aktörer inom ekosystemet för rymdteknik för att visa upp sig och delta i Indiens växande rymdprogram. 319 utländska satelliter har skjutits upp av Indiens rymdprogram; det kommer sannolikt att bli fler än 60 uppdrag fram till 2025.

Under det senaste decenniet har jag inte sett någon större transformation än inom den digitala sektorn. Med över 600 miljoner internetanvändare är Indiens digitala marknad den näst största online-marknaden efter Kina, vilket ger en enorm potentiell marknad för investeringar. Den höga internetpenetrationen kan adderas till den låga internetkostnaden, vilket gör det till en idealisk marknad även för expansion av spelindustrin.

 

INDIENS KÄRNSEKTORER: LUFTFART, JÄRNVÄG, HAMNAR, VÄGAR OCH ENERGI.

Indiens luftfartsmarknad är full av aktivitet och tillväxtpotential. Så sent som denna månad privatiserade regeringen sitt äldsta nationella flygbolag Air India, vilket öppnade upp luftfartssektorn för ytterligare privatiseringar. Regeringen har som mål att utveckla 109 flygplatser fram till 2024 och planerar att investera 1,83 miljarder dollar i utvecklingen av flygplatsinfrastruktur fram till 2026.

Inte bara luftfarten, utan även de indiska järnvägarna och hamnsektorn kommer att expandera kraftigt enligt den nya planen. 400 järnvägsstationer planeras att byggas om, två särskilda godskorridorer (västra och östra) ska införas och anbud på gröna bränsle-vertikaler ska begäras in, inklusive grön vätgas. Genom Sagarmala-projektet hoppas den indiska regeringen kunna skapa mindre hamnar, digitalisera hamntjänsterna, etablera nya större hamnar, gynna terminaler för vattenvägar inne i landet och inrätta industriella och maritima kluster.

En sektor som har sett en stor uppgång är energi – särskilt förnybar energi. Detta ger Sverige, som är ledande inom ren energi och cirkulär ekonomi, stora möjligheter till samarbete.

Indien ligger på tredje plats i indexet över attraktiva länder för förnybar energi år 2021. Landet har satt upp ett ambitiöst mål att uppnå en kapacitet på 450 GW till 2030, vilket är världens största expansionsplan inom förnybar energi.

Nyckeln till framgång för förnybar energi i Indien kommer också att vara e-mobilitet. Indien har godkänt ett anslag på 100 miljarder INR för att skapa incitament för efterfrågan på elfordon.

Hälsa fortsätter att vara ett centralt samarbetsområde. Indien och Sverige arbetar med flera hälsovårdsområden, till exempel samarbete mellan AIIMS Delhi, AIIMS Jodhpur, hälsoministeriet, ICMR och det svenska Trade Commissioner-kontoret och AstraZeneca.

Enligt Invest Indias Investment Grid finns det nästan 600 investeringsmöjligheter till ett värde av 32 miljarder US-dollar inom landets undersektorer för sjukhus/medicinsk infrastruktur.

 

SAMMANFATTNINGSVIS

För närvarande finns det över 200 svenska företag som är verksamma i Indien. Svenska företag har gjort investeringar till ett värde av 1,7 miljarder dollar i Indien, vilket har skapat 200 000 direkta arbetstillfällen och 2 200 000 indirekta arbetstillfällen.

Den indiska regeringen har tagit med de flesta viktiga infrastruktursektorer i Indien i de sektorer som kan få 100 procent utländska direktinvesteringar enligt principen ”Automatic route”. Den nya huvudplanen syftar till att öka sysselsättningsmöjligheterna, effektivisera sammankopplingen av vägar, järnvägar, flyg och vattenvägar och förbättra industrins produktivitet. Den syftar också till att hjälpa Indien att bli ett centrum för tillverkning, locka till sig utländska investerare och öka möjligheten till framtida ekonomiska zoner genom multimodala förbindelser som ger tillverkarna snabbare tillgång till inhemska och internationella marknader.

Det är verkligen dags att investera i Indien.

Om du vill veta mer om var du kan investera kan du kontakta Business Sweden för branschspecifika rapporter eller hör av dig till cecilia.oskarsson@business-sweden.se.