Undersökningen för 2022 visar att svenska företag i Japan har en försiktig optimism efter den globala pandemin, som varade längre än många hade förväntat sig. Den ekonomiska utvecklingen i Japan har varit robust under de senaste åren, jämfört med resten av regionen.

Synen på företagsklimatet i Japan har nästan återhämtat sig till de nivåer som rådde före pandemin, även om den fortfarande hämmas av långvariga problem med eftersatt digitalisering.

Det övergripande känslan runt affärer i Japan har varit övervägande positiv i år, trots två års kamp mot en global pandemi under vilken Japan stängdes av från stora delar av världen och resor och utbyten begränsades kraftigt. Å andra sidan fortsatte livet i Japan att fungera utan stora restriktioner, med endast begränsade nedstängningar och nödåtgärder.

Efter en stor nedgång 2020 och en efterföljande partiell återhämtning 2021 har den allmänna uppfattningen bland svenska företag om det allmänna affärsklimatet i Japan fortsatt att gradvis förbättras i årets undersökning.

Att bygga ett starkt varumärke i Japan kan ta lång tid. Sverige förknippas i Japan starkt med premiumkvalitet, avancerad och effektiv teknik, hållbarhet och omtanke om naturen samt etiska värderingar kring till exempel jämställdhet och djurrätt. Nästan två tredjedelar av de som svarade på årets undersökning har på något sätt byggt vidare på dessa intryck och har på så sätt konstaterat att det svenska varumärket har bidragit avsevärt till deras framgång på den japanska marknaden.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Japan. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i Japan.

Det finns för närvarande cirka 150 svenska eller Sverige-relaterade dotterbolag etablerade i Japan. Årets undersökning om affärsklimatet skickades ut den 1 april 2022 till 130 av dessa företag. Av 130 svarade 67 företag, vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent.

Slutligen vill vi uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.