Indonesiens ekonomi har fortsatt att återhämta sig starkt efter att ha drabbats hårt under covid-19-pandemin 2020 och 2021. Under 2022 lyckades man uppnå en respektabel tillväxttakt på 5,2 procent, högre än flera andra länder i regionen som Kina och Thailand.

Den ekonomiska återhämtningen återspeglas också i de kommersiella relationerna mellan Sverige och Indonesien. Den bilaterala handeln mellan de båda länderna uppgick till 873 miljoner USD 2022, en ökning med nio procent från 802 miljoner USD 2021.

I år är flera projekt och program aktiva inom områden som EV-transformation, Industry 4.0, sjukhusutveckling, grön energiomställning och hållbar gruvdrift. Svenska företag spelar en mycket viktig roll i dessa initiativ eftersom de tillhandahåller ny teknik och lösningar till indonesiska företag och statliga institutioner.

Majoriteten av företagen (74 procent) som deltog i vår undersökning anger att de för närvarande går med vinst. Detta är en betydande ökning från förra årets resultat på 58 procent och 2021 års resultat på 50 procent.

En stor majoritet (78 procent) av de svenska företagen i undersökningen anger att de har haft olika fördelar av den positiva bilden av Sverige i Indonesien. Här är Sverige känt för sin image som ett högt utvecklat skandinaviskt land.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

Om Undersökningen

Vår Business Climate Survey är ett globalt initiativ som genomförs av Team Sweden på 22 marknader över hela världen. Detta verktyg gör det möjligt för svenska företag att ge viktiga insikter om sin syn på varje marknads affärsklimat samt möjligheter och utmaningar på respektive marknad.

Undersökningen är den tredje upplagan av initiativet i Indonesien. Datainsamlingen genomfördes från mars till april 2023 genom online-enkäter som distribuerades till 70 svenska företag som gör affärer i Indonesien. Trettioen företag svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 procent.

Vi vill tacka alla företag som har ägnat sin tid åt att ge sina perspektiv genom undersökningen. Insikter som har varit mycket värdefulla för oss i arbetet med den här rapporten.