Den nederländska fordonskomponentkoncernen Bosal är i full färd med att etablera en ny produktionsanläggning och ett kompetenscentrum i Nyköping.

Rekryteringsprocessen är igång och i fullt läge planerar Bosal att anställa 200-400 personer för produktutveckling och tillverkning av avgasreningssystem och chassidelar till kommersiella fordon och passagerarbilar. Investeringen är värd 200 miljoner kronor i ett första läge.

René de Wit, VD på BOSAL Group kommenterar i ett pressmeddelande:

– Vi har förberett detta i över ett år och är väldigt tacksamma över den hjälp och det stöd vi fått av Nyköping. Det är en fantastisk plats att starta vår skandinaviska verksamhet på. Vi ser många möjligheter här – och vi vet att vi kan skaffa oss en otrolig fördel på hållbarhetsområdet genom att etablera oss närmare de stora svenska OEM-aktörernas produktionsanläggningar. Öppnandet av vårt kompetenscenter och vår anläggning i Nyköping är ett stort strategiskt steg för oss.

GLOBAL AKTÖR TILL SVENSKA FORDONSINDUSTRIN

Bosal har 16 tillverkningsanläggningar globalt och sju kompetenscenter. I Nyköping kommer företaget att utveckla och tillverka komponenter för både förbränningsmotorer och el-drivlinesystem.

Bosal har inte tidigare haft tillverkning i Skandinavien och blir ett viktigt nytt tillskott till underleverantörsindustrin i Sverige konstaterar Klas Ericsson, projektledare på Business Sweden.

– Detta är en helt ny aktör som går in och stärker kompetensen och förmågan i den svenska fordonsindustrin. Dessutom har koncernen en tydlig strategi att gå in i leverantörsledet kopplat till elektriska fordon vilket blir viktigt för omställningen inom fordonsindustrin i Sverige.  

BRED SAMVERKAN VÄGLEDDE BESLUTET

Beslutet att etablera verksamheten i Nyköping grundade sig på närhet till svenska fordonstillverkare och den skandinaviska fordonsindustrin (tunga och lätta fordon) samt tillgång till nödvändig kompetens av ingenjörer och operatörer med närhet till akademiska lärosäten.

Projektkoordineringen krävde löpande beslutsunderlag och praktiskt stöd från Business Sweden, Nyköping kommun, Länsstyrelsen, IF Metall, Invest Stockholm, Arbetsförmedlingen och Fordonskomponentgruppen.

– Vi arbetade mycket nära partneraktörerna för att säkerställa att Bosal fick bästa möjliga beslutsunderlag och stöd i processen. Nyköpings kommun tog en ledande och drivande roll i projektet vilket fungerade mycket bra, fortsätter Klas Ericsson.

Tack vare kontinuerligt stöd kunde Bosal bygga förståelse för de operativa förutsättningarna i Sverige, skapa en bild av det industriella nätverket och få ingångar till innovations- och finansieringssystemet.

Tillsammans bistod aktörerna i Sverige med kompetenskartläggning, kostnadsanalyser, kartläggning av partnernätverk och analys av tillgängliga stöd och innovationsplattformar, samt stöttning i samband med presskonferens och offentliggörandet.   

– Vi hade tydlig informationsdelning i projektgruppen och det fanns en stark drivkraft att agera proaktivt och inte arbeta isolerat utan istället koppla in externa organisationer och myndigheter. En annan framgångsfaktor var det fantastiska engagemanget från Nyköpings kommun, avslutar Klas Ericsson på Business Sweden.  

BOSAL Group är en global tillverkare av utrustning till fordon och industri med fokus på avgasreningssystem, chassidelar och produkter för energikonvertering. Företaget har sitt huvudkontor i Vianen i Nederländerna och har 2500 medarbetare vid 16 produktionsanläggningar, 12 distributionscenter och 7 kompetenscenter. Bland kunderna finns Volkswagen Group, Volvo, General Motors och Ford.