Ekonomin i Singapore är en av de mest konkurrenskraftiga och stabila i världen; ingen utlandsskuld, höga statliga intäkter och med ett stabilt överskott. Ekonomin drivs främst av export inom elektronik och precisionsteknik, men servicesektorn – särskilt inom kommunikation, turism och finans – är också ett viktigt tillväxtområde. I Singapore finns även världens mest trafikerade containerhamn där över en femtedel av världens samlade trafik för omlastning passerar varje år, vilket gör Singapore till en central nod i den globala logistikkedjan.

Ökad efterfrågan på svenska produkter

Att etablera sig här är faktiskt ovanligt enkelt. Singapore har ett av världens mest affärsvänliga regelverk för lokala entreprenörer. Och med ökad köpkraft, urbanisering och ett övergripande behov av hållbara high-tech produkter så har också efterfrågan på svenska produkter och tjänster ökat på bred front. Om man adderar Singapores enorma investeringar i att skapa världens första ”Smart nation” så gör det att deras marknad i det närmaste är skräddarsydd för svenska företag. Inte helt otippat gör detta också Singapore till en av Sveriges största handelspartners i APAC.

Arbetskraften i Singapore är ytterst kvalificerad, internationell och konkurrenskraftig. Och eftersom landet är en naturlig språngbräda för företag som vill skala upp och expandera sina affärer i regionen i stort, så kan det var en bra idé att ”träna” i Singapore för att få en känsla över vad man behöver göra för att växa inom APAC-regionen.

Risker och utmaningar

Den största risken med den här marknaden är ett resultat av dess framgång, nämligen att hitta och behålla talang. Konkurrensen är hård och kostnaderna höga, vilket betyder att företag både behöver vara tålmodiga och förstå att det kommer ta lite tid innan affärerna tar fart på det sätt man önskar. Och eftersom transparens är en viktig faktor i affärsklimatet så kan landet uppfattas som komplicerat i frågor om finansiell rapportering och compliance. Dessa strikta processer bottnar förstås i landets nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Vår handelssekreterare Emil Akander berättar mer om detta i intervjun med honom här nedan.

Så hjälper vi ditt företag

På Business Sweden hjälper vi svenska företag som vill investera och expandera i den här stabila och mycket dynamiska ekonomin. Vi gör det genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett mycket brett affärsnätverk.

SINGAPORE_mike-enerio-h6gNSO2Cb0U-unsplash.jpg
SINGAPORE_lily-banse-9eH2QtfQAjI-unsplash.jpg

Rickard Levin

Country Manager Singapore
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Singapore?

Singapore är ofta en inkörsport till resten av Asien, så det passar bra om man ska skala upp verksamheten i regionen. Stora distributionscenter och lagerlokaler gör Singapore till ett viktigt nav i många företags globala logistikkedja. De senaste åren har Singapore också blivit ett nav för regional och global R&D, genom att främja samarbeten inom innovation.

Affärsklimatet kännetecknas av tillförlitlighet, transparens och effektivitet, och det är vanligt att affärer görs på engelska. Dessutom finns här en högt kvalificerad, internationell och konkurrenskraftig talangpool. Genom att testa din affärsidé i Singapore kan du få en uppfattning om vad som krävs för att växa ditt företag i resten av regionen.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Singapore?

Den största risken är att hitta och behålla talang. Det är också viktigt att vara medveten om den hårda konkurrensen och de höga kostnaderna. Svenska företag måste ha tålamod och vara beredda på att det kan ta lite tid innan verksamheten kommer igång. Landet uppfattas också som komplicerat när det gäller finansiell rapportering och andra regler. Det strikta regelverket är en effekt av Singapores nolltolerans för korruption och bedrägeri.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Singapore?

Singapore är ett mångkulturellt samhälle. Här finns en kinesisk majoritet och starka minoriteter av malaysier, indier och andra eurasier. Det är viktigt att visa respekt för varandras kulturer och samhällen och lära känna varandra innan man gör affärer. Personliga relationer är viktiga i den lokala företagskulturen, så var inte förvånad om du får personliga frågor i möten. Förhandlingar brukar ta längre tid än i väst, även om de inte tar lika lång tid som i andra asiatiska länder. Lokalbefolkningen är vanligtvis väl förberedd och förväntar dig att du ska vara det också.

Kontakt
Telefon +65 8879 4007 E-post Rickard Levin isolated.png