De svenska bolagen i Nederländerna har under åren fortsatt att förbättra sin finansiella utveckling. År 2021 rapporterade 68 procent av de deltagande företagen vinst, en siffra som steg till 89 procent 2022. Denna betydande ökning tyder på en ekonomi som återhämtar sig från effekterna av Covid-19-pandemin.

Svenska företag i Nederländerna tenderar att ha en optimistisk syn på omsättningen enligt resultaten från de senaste åren. I år svarade 74 procent av de tillfrågade att de förväntar sig att deras omsättning kommer att öka under de kommande 12 månaderna. Konsumentsektorn visade sig vara den mest gynnsamma, där 100 procent av företagen uttryckte att de förväntade sig en ökning av sin omsättning.

För tredje året i rad indikerar undersökningsresultaten att de svenska företagens primära verksamhet kretsar kring marknadsföring och försäljningsaktiviteter. För andra året i rad fortsätter hållbarhet (36 procent) att vara en av de viktigaste drivkrafterna.

Det svenska varumärket upplevs bidra positivt till de svenska bolagens affärer på den nederländska marknaden. I år svarade 89 procent att varumärket bidrar delvis eller mycket.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett initiativ som identifierar de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer över hela världen. I år genomförs undersökningen för tredje året i rad i Nederländerna.

Enkäten distribuerades till ett selektivt urval av 170 lokala chefer som representerar svenska företag, varav 47 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 28 procent. Svaren samlades in mellan den 13:e mars och den 4:e april 2023.