Kenya är en av de ledande och snabbast växande ekonomierna i Afrika söder om Sahara. En uppskattning är dock att landet ser en betydande förlust av intäkter på grund av korruption, uppskattningsvis 6–6,5 miljarder USD.

Trots de korruptionsrelaterade utmaningarna är Kenya fortfarande ett attraktivt regionalt nav, där nordiska företag har en positiv syn på att bedriva verksamhet i landet. Det finns en växande optimism bland de nordiska företagen att den kenyanska regeringens åtgärder för att stävja korruptionen kommer att påverka affärsklimatet positivt.

Den här rapporten, Navigating corruption in Kenya, ger värdefulla erfarenheter av att möta korruption, de vanligaste riskområdena tas upp och respondenterna delar med sig av berättelser från korruptionsrelaterade händelser som nordiska företag har ställts inför i Kenya.

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.