Under de senaste åren har Kinas stadiga tillväxt förvandlat landet till en ledande konsumentmarknad. Det är nu världens största ekonomi och Sveriges största handelspartner i Asien.

EKONOMISKA REFORMER

Kinas omfattande ekonomiska reformer har lett till att landet håller på att byta kurs. Från att ha förlitat sig på export och tillverkning går man nu över till en modell som grundar sig på inhemsk konsumtion och tjänster. Samtidigt växer konkurrensen mellan Kinas alltmer kompetenta företag, både på hemmaplan och i resten av världen.

OTALIGA MÖJLIGHETER

Mer köpkraft, snabb urbanisering och bättre uppkoppling ger mängder av nya affärsmöjligheter för internationella företag. Kinas ambition att ta itu med miljöfrågor och gå över till en mer cirkulär ekonomi kommer att ge ytterligare möjligheter, till exempel inom energi och cleantech. Dessutom fokuserar landet på flera områden där Sverige ligger i framkant, bland annat hälso- och sjukvård, biovetenskap, fordon och transport, och industriutrustning.

SNABB UTVECKLING

Kinas snabba utveckling kräver en målinriktad strategi som samtidigt är tillräckligt flexibel för att kunna hantera förändringar. Det är också bra att veta att många kinesiska företag har en komplicerad organisationsstruktur som kan vara svår att förstå som nykomling på marknaden. Du får fler tips om Kina i intervjun med vår landschef Joakim Abeleen nedan.

Business Sweden har varit på plats i Kina sedan 1994. Vi har ett kontor i Peking och ett annat i Shanghai. Vi hjälper svenska företag med marknadsanalyser, strategisk rådgivning och mycket annat. Vårt omfattande kontaktnätverk är också en fantastisk resurs för företag som saknar sina egna kontakter på marknaden och behöver hitta lämpliga affärspartners.

Shanghai_4.jpg
SHANGHAI_yiran-ding-aIG78YGhDmM-unsplash.jpg

Joakim Abeleen

Vice President East Asia and Pacific
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Kina?

Kina har världens största befolkning och är nu även världens största ekonomi. Ekonomin växer snabbt och det finns enorm potential, även om man bara når en bråkdel av marknaden. Kina håller också på att bli en viktig utgångspunkt vid expansion till andra asiatiska länder. Företag som har ambitionen att växa globalt och är intresserade av Asien bör definitivt överväga att etablera sig i eller expandera i Kina. Den snabba digitala utvecklingen gör också Kina till en relevant marknad för företag som vill fokusera på och utveckla sin egen innovationsförmåga. Ett ökande välstånd ger mersmak för svenska produkter av hög kvalitet, både inom konsument- och industrisegmenten.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Kina?

Marknaden är enorm och utvecklas snabbt, så det är viktigt att anpassa din strategi och verksamhetsmodell till den kinesiska marknaden. Om du inte är tillräckligt flexibel finns det en risk att lokala alternativ tar över marknaden. En annan risk på den här stora marknaden är att du inte hittar rätt affärspartners. Due diligence är viktigt, och det kommer att bli lättare när Kinas nya ”corporate social credit system” (ett system som övervakar, utvärderar och kontrollerar marknadsaktörer) är på plats i hela landet. Affärsklimatet och det juridiska regelverket utvecklas och förändras snabbt, och det kan vara svårt för svenska företag att följa utvecklingen på avstånd. För att kunna ta till sig och reagera på nyheter som den utländska investeringslagen, cybersäkerhet och det sociala kreditsystemet är det bäst att utveckla en lokal närvaro.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Kina?

Det är viktigt att förstå företagens organisationsstruktur och dess nyckelpersoner. Kinesiska företag har ofta en komplicerad struktur och många har statliga ägare. Det är inte alltid helt lätt att veta vem man ska influera och vilka de verkliga beslutsfattarna är.

Kontakt
Telefon +86 10 5815 6006 E-post Joakim Abeleen isolated.png