Indonesien förväntas bli den åttonde största ekonomin i världen till 2030, med en snabbväxande medelklass, BNP-tillväxtnivåer på runt fem till sex procent under de senaste tio åren och omfattande potential för svenska investerare.

Fler än 100 svenska företag är verksamma i Indonesien med ett brett spektrum av branscher, som energi, konstruktion, konsumentprodukter, transport och sjukvård. Över hälften av respondenterna i undersökningen förväntar sig positivt resultat och ökade investeringar. 

Det svenska varumärket har en nyckelroll för ett stort antal svenska företag: kostnadseffektivitet, varumärkeskännedom och partners är topp tre faktorer för att förbli konkurrenskraftiga.

Ladda ner rapporten för en full översikt och analys av undersökningsresultaten.

Denna Business Climate Survey kartlägger möjligheterna och utmaningarna som svenska företag står inför i Indonesien och utfördes under våren 2021.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey produceras varje år av Team Sweden, ett samarbete där Business Sweden samarbetar med lokala ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen.

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter i affärstrender, frågeställningar och utmaningar på globala marknader baserade på omfattande intervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.