Efter covid-19:s påverkan såg bara nära en fjärdedel av de svenska företagen break-even-resultat eller förlust 2020, medan 63 procent av de tillfrågade fortfarande såg en lönsam utveckling. Vår Business Climate Survey genomförd av Team Sweden i Kina bland medlemmar i Svenska Handelskammaren i Kina visar att den negativa effekten av covid-19-pandemin var mindre för svenska företag än förutspått på en aggregerad nivå, med något mindre än 50 procent som observerar en verkligt negativ inverkan, jämfört med förväntade 75 procent när de tillfrågades i maj förra året.

2020 och 2021 kommer utan tvekan gå till historien som turbulenta år, men om vi tittar framåt så presenterar svenska företag en positiv syn på 2021, där runt två tredjedelar av respondenterna förutspår ökningar i intäkt och vinst under året jämfört med förra året och utsikterna är positiva i alla tre sektorer som undersökts bland respondenterna.

Affärsklimatet i Kina har förbättrats jämfört med föregående år, och fler än hälften av respondenterna tittar nu på att öka sina investeringar under de kommande 12 månaderna jämfört med förra året för att bättre kunna fånga möjligheterna som finns på marknaden. Dessutom ses förbättringar inom undersökta områden kring hållbarhet jämfört med förra året.

Dock så är svenska företags syn på företagsklimatet i Kina samtidigt mindre optimistisk, där bara 39 procent tror att det kommer att bli gynnsammare de kommande 3 åren. Problematisk statlig politik som missgynnar utländska företag har snabbt vuxit som utmaning, till att bli den näst största utmaningen som respondenterna står inför, med 27 procent som noterar att det är en av de tre viktigaste utmaningarna.

Med det i åtanke så kommer det att vara avgörande för svenska företag att följa Kinas utveckling och reflektera runt de samlade lärdomarna från gruppen av svenska företag som redan finns på marknaden.

Ladda ner 2021 års upplaga av vår Business Climate Survey för Kina för en full överblick över resultaten och en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey produceras två gånger per år av Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges lokala ambassader, konsulat och handelskamrar runt om i världen bland andra intressenter. I Kina genomförs detta av Business Sweden tillsammans med Sveriges ambassad i Peking, Sveriges generalkonsulat i Shanghai och handelskammaren i Kina. Sedan 2019 genomförs undersökningen för Kina årligen för att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen.

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter om affärstrender, frågor och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande input från svenska företag som verkar i respektive land.