Molnen hopar sig för svensk ekonomi och export. Samtidigt som Sverige kämpar med att få ner den höga inflationen drabbas ekonomin hårt av avmattningen i stora exportmarknader som Tyskland, som varit tillväxtmotorn i Europa.

BNP-tillväxten i Europa väntas uppgå till svaga 0,8 procent 2023 och prognosen för svensk export till regionen är -0,1 procent. Även Nordamerika och Asien tappar fart och det dröjer till 2025 innan en återhämtning lyfter efterfrågan till de nivåer som rådde innan pandemin.

Osäkerheten kring den kinesiska ekonomin består, men Indien har seglat upp som ett lysande undantag i Asien med en stark uthållig tillväxt.

Framåt mitten av nästa år väntas världsekonomin successivt börja lyfta mot en trendtillväxt på 3 procent.

Få hela analysen i årets första utgåva av Globala Ekonomiska Utsikter. 

Prenumerera på våra globala analyser här. 

Alla analyser

Globala Ekonomiska Utsikter September 2023
PDF - 2 mb
Globala Ekonomiska Utsikter - Mars 2023
PDF - 8 mb
Globala Ekonomiska Utsikter September 2022
GLOBALA EKONOMISKA UTSIKTER SEPTEMBER 2022 - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter, mars 2022
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter september 2021
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb