Kenya är Östafrikas kommersiella, finansiella och logistiska nav, och många internationella företag ser landet som regionens hjärta. 260 miljoner invånare och stadig tillväxt ger stor potential för affärer, som vår Market Area Director Andreas Giallourakis säger i den korta intervjun nedan.

En växande ekonomi

Kenyas huvudstad Nairobi erbjuder otaliga möjligheter. Här finns till exempel mer än 5 000 välgörenhetsorganisationer som är aktiva i hela regionen. Landets ekonomi utvecklas genom urbanisering, strukturreformer, investeringar i infrastruktur, nya konsumenttjänster och samarbete inom organisationen Östafrikanska gemenskapen (East Africa Community). Samtidigt står landet inför ett antal utmaningar som bromsar framstegen, bland annat bedrägeri, korruption och kriminalitet.

Möjligheter för Svenska företag

Kenya är en viktig handelspartner för Sverige i Östafrika. Mer än 50 svenska företag har kontor i Nairobi, där de driver verksamhet i Kenya och andra länder i regionen. Det finns många möjligheter för svenska företag inom sektorer som energi, ICT, telekom och infrastruktur. En växande medelklass leder också till ökad efterfrågan på konsumentvaror.

Så hjälper vi ditt företag

Svenska företag som vill expandera till Kenya kan få hjälp av vårt Nairobi-kontor, som bland annat erbjuder rådgivning och ett väletablerat kontaktnätverk. Kontoret har funnits på plats sedan 2007 och ansvarar också för grannmarknader som Etiopien, Rwanda, Tanzania, Uganda och Demokratiska Republiken Kongo. Det är vårt största afrikanska kontor och teamet samarbetar nära med våra kontor i Johannesburg och Casablanca.

NAIROBI_KENYA shalom-mwenesi-6ES3cbjaybk-unsplash.jpg
KENYA_sergey-pesterev-DWXR-nAbxCk-unsplash.jpg

Madeleine Fries Martinelle

Country Manager
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Kenya och Östafrika?

Kenya är en stabil demokrati med en välfungerande marknadsekonomi, fri press och ett starkt civilsamhälle. Landet utvecklas snabbt med en allt större medelklass som är nyfiken på europeiska varor. Engelska är det dominerande språket inom utbildning, politik och näringsliv, och trots det långa avståndet till Europa är de kulturella skillnaderna faktiskt mindre än vad man skulle kunna tro.

Östafrika erbjuder goda möjligheter till tillväxt för företag med kostnadseffektiva lösningar. Varor och tjänster som hjälper lokala företag att öka sin effektivitet har stor potential att få en betydande marknadsandel. Det finns också ett stort behov av investeringar inom infrastruktur, sjukvård och en mängd olika projekt som finansieras av bistånd, utvecklingsbanker och välgörenhetsorganisationer.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Kenya och Östafrika?

Det innebär alltid en viss risk att arbeta i utvecklingsmarknader. I Kenya finns vissa potentiella säkerhetsrisker på grund av dåliga vägförhållanden, kriminalitet och även terrorism. Det finns också stora utmaningar när det gäller compliance, från korruption och bedrägeri till svårigheter att få tag på relevant information om bokföringsprocesser och ägarskap. Betalningar möter inte alltid västeuropeiska förväntningar, och det kan hända att östafrikanska partners betalar sent eller inte alls. För att hantera dessa risker är det nödvändigt att hitta pålitliga lokala partners och att hålla ett nära öga på den lokala verksamheten.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Kenya och Östafrika?

Starka affärsrelationer skapas framför allt genom personlig kontakt och fysiska möten. Det är viktigt att ha en lokal närvaro, gärna med ett starkt engagemang och intresse för marknaden. Lokala partners uppskattar att man visar förtroende och tillit, eftersom det uppfattas som en bekräftelse på att deras tjänster, hederlighet och support möter dina förväntningar.

Kontakt
Telefon 0046761382841 E-post