Svenska företag har varit verksamma i Indien i över 120 år, medan hälften av de nuvarande 240 företagen har kommit in under de senaste tolv åren. Tillsammans sysselsätter företagsgruppen mer än 200 000 personer direkt och 2 200 000 indirekt.

I den postpandemiska miljön ser vi att Indien kommer att ta större plats i de globala värdekedjorna framöver, och den nyligen återupptagna diskussionen om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien är ett steg i rätt riktning.

Majoriteten av de svarande (67 procent) i 2022 års undersökning angav att de anser att affärsklimatet i Indien är mycket bra/gott, medan endast sju procent av företagen hade en mer negativ än positiv syn.

Majoriteten av de svenska företag som ingår i vårt urval rapporterar att det svenska varumärket bidrar positivt till deras affärsverksamhet i Indien, oavsett företagsstorlek och industrisektor.

Vi hoppas att den här rapporten kommer att ge dig en användbar överblick över affärsmiljön i Indien, särskilt för dig som ännu inte har gått in på den indiska marknaden. Vi i Team Sweden India står redo att välkomna dig!

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Indien. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits från undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma I eller planerar att etablera sig i Indien.

Alla de över 240 svenska företag som för närvarande finns i Indien bjöds in att delta i undersökningen. Av de drygt 240 svenska företagen svarade 172 företag på enkäten, dvs. en svarsfrekvens på 72 procent.

Tack till alla er som tog er tid att delta i undersökningen och bidrog med era tankar och erfarenheter.  Vi är övertygade om att ni kommer att tycka att denna rapport är ett värdefullt och informativt verktyg.