Trots svenska företags framgångar i regionen finns det ett ökande gap mellan de ambitioner och strategier de flesta av dem har idag, och de möjligheter och utmaningar de kommer att möta under det kommande decenniet.

Detta nya affärslandskap förändrar inte bara APAC utan har en stor inverkan på marknader över hela världen. Eftersom risker måste hanteras, är företag tvungna att vidta djärva åtgärder och dra nytta av nya möjligheter. De måste hitta sätt att anpassa sig och möta framtida utmaningar för att bli konkurrenskraftiga – för att överleva och växa. På Business Sweden kallar vi det The APAC Imperative.