Frankrike är Europas näst största marknad och Sveriges nionde största handelspartner. Fler än 600 svenska företag är för närvarande etablerade i Frankrike genom egna dotterbolag eller via franska distributörer, agenter eller partners.

En betydande tillströmning av medelstora och små företag från Sverige under de senaste åren visar att Frankrike lockar både branschjättar och nystartade företag och många däremellan. De allra flesta har en optimistisk syn på framtiden.

Enligt resultaten från undersökningen France Business Climate Survey planerar 71 procent av nyanlända svenska företag att öka sina investeringar på marknaden. Omkring 78 procent av respondenterna anger att de varit lönsamma de senaste 12 månaderna, och 51 procent bekräftar att deras investeringsplaner kommer att förbli oförändrade eller öka i omfattning trots lågkonjunkturen som utlösts av pandemin.

Trots hög företagsbeskattning och relativt svårnavigerade arbetsmarknadsregler bedöms Frankrike vara en stor och mycket attraktiv marknad. Det också här som många av Europas industrijättar har sin bas. Trots osäkerheten som råder i svallvågorna av Covid-19 har detta inte avskräckt viljan att satsa på Frankrike.

Andra fördelar enligt undersökningen är den goda infrastrukturen i landet och den stora tillgången till leverantörer. Cirka 78 procent av de tillfrågade anser även att miljöaspekter väger tungt i kundernas köpbeslut vad gäller produkter och tjänster.

Ladda ner rapporten för hela översikten och analysen av undersökningsresultaten.

Business Climate Survey kartlägger möjligheterna i Frankrike och utmaningar som svenska företag möter i Frankrike och genomfördes under våren 2020.

Rapporten är indelad i fyra avsnitt:

  • Ekonomisk översikt
  • Marknadsutveckling
  • Framgångsfaktorer
  • Hållbara affärer
Om undersökningen

Business Climate Survey tas fram vartannat år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer. Från och med 2020 kommer undersökningen i Kina att genomföras årligen i takt med den snabba marknadsutvecklingen.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.