Digital Technologies

En framtid driven av digital innovation

Framtiden, nu

Digital teknik tar världen ut på okänd mark med digitalisering och transformation av infrastruktur som formar industrin och samhället och hur människor lever och arbetar. Grunden som läggs idag av ny digital teknik måste stödjas av samarbete och kompetensutveckling för att säkerställa stabilitet och fortsatt tillväxt.

Sverige är ett ledande globalt nav för vetenskaplig forskning och teknisk innovation med ett starkt engagemang för att tillämpa digital teknik och infrastrukturutveckling i samhällen och företag, samtidigt som kärnvärdena öppenhet, integritet och samverkan bibehålls. Sverige har ett starkt kluster av DigiTech-investerare, nystartade företag och stora företag i ett unikt och beprövat klimat för digital innovation.

Business Sweden stödjer, kopplar samman och accelererar svenska små och medelstora företag, start-ups, scale-ups och etablerade aktörer med globala företag både på världsscenen och i Sveriges dynamiska och välutvecklade lokala miljö. Vår ambition är att sätta våra partnerföretag i den absoluta framkanten av digital innovation och leda den globala omställningen mot hållbar digital utveckling.

Kontakta oss

Digital infrastruktur och molnet

Sveriges konkurrenskraft ligger i 5G/6G, Internet of Things, datacenter och cloud- och edge computing. Fokus ligger på att skapa och bygga partnerskap som kommer att bygga morgondagens infrastruktur. Cybersäkerhet är en absolut nödvändig del och är avgörande för att skapa det förtroende och den trovärdighet som krävs av användare, kunder och tillsynsmyndigheter.

Avancerade digitala tekniker

Sverige spelar en grundläggande roll i utvecklingen av avancerad digital teknik och lösningar som ska stödja digital innovation och pågående omvandling av industrier och samhället i stort. Avancerade tekniker inklusive AI, avancerad analys, fintech, AR/VR/XR, gamification, visualisering och andra framväxande teknologier spelar alla en roll för att utforma lösningar som möter sociala och affärsmässiga utmaningar.

Alexander Morrone.png
Alexander
Morrone
Program Manager E-post
#1 Sveriges plats på EU:s innovationsranking av länder
60% av alla nya jobb i Sverige finns i it-intensiva sektorer
281mdSEK Digitala teknikers BNP-bidrag för 2020
Sveriges digitala tekniindustrier

Sverige är en språngbräda för digitalisering när omvälvande teknologier revolutionerar fler och fler branscher. Genom att ta tillvara på Sveriges teknikkunskaper i världsklass, innovationskluster och pulserande startupscen kan internationella företag accelerera sin resa mot en uppkopplad framtid med låga koldioxidutsläpp.

Samskapande är en grund för digital innovation

Samarbete mellan branscher och kompetenser är avgörande för övergången från digital transformation och digitalisering till sann digital innovation. Sverige är en global ledare inom framväxande teknik och erbjuder en av de mest progressiva och innovativa digitala marknaderna i världen.

Påverka globalt

Din internationella resa börjar med oss; våra skräddarsydda program påskyndar marknadsexpansionen, kopplar samman svenska startups och scaleups med globala partners. Du får en språngbräda för tillväxt för digital teknik som möter sociala och ekonomiska utmaningar samt industri- och affärsutmaningar.

Amazon_bg.jpg
INVESTERA I SVERIGE
Amazons webbtjänster hittar ett hem i Sverige

För att serva Norden behövde Amazon Web Services hitta rätt plats i regionen. Sveriges höghastighetsuppkoppling, lägre energikostnader och fokus på hållbarhet mötte alla kriterier för en framgångsrik datacenter-uppsättning, med tre datacenter som har kapacitet att utöka tjänsterna.

Wind power.jpg
INVESTERA I SVERIGE
Hållbar digitalisering, driven av Sverige

Den globala digitala revolutionen förändrar sättet att leva, tillverka och göra affärer, men utmaningarna med att bli hållbar är omfattande. Energin som krävs för att lagra och hantera data är ett problem som måste lösas genom innovation, och Sverige leder vägen.

DATA CENTRE OPPORTUNITIES.jpg
INVESTERA I SVERIGE
Nordiska datacenter-marknaden är en global ledare

Med pålitlig strömförsörjning, låga energipriser, politisk stabilitet, snabbare time-to-market och ett överflöd av energi och andra resurser jämfört med mer traditionella europeiska datacenterregioner är Norden en attraktiv destination för några av världens ledande företag.

Avancerade digitala tekniker

Splashimage_DigitalTechnologies.jpg
INVESTERA I SVERIGE
PODCAST: Att frigöra potentialen i AI genom innovativ användning av data, samarbete och djärvt tänkande

För att bygga en framtid som ger smarta samhällslösningar måste vi utnyttja kraften i data och digital teknik. Sverige har vuxit fram som en innovationstestbädd för AI, edge learning med mera, vilket driver på samarbete och tillväxt. Lyssna på insikter från Business Swedens DigiTech-investeringsexpert Alexander Morrone och Ebba Josefson Lindqvist, projektledare för The Data Factory på AI Sweden.

nvidia bg II 2136 x1424.png
INVESTERA I SVERIGE
NVIDIA leder industri-transformationen med ai

NVIDIA är en aktiv aktör inom fordons-, telekommunikations- och MedTech -sektorerna och sätter AI i framkanten av sin affärs- och utvecklingsverksamhet. Sverige är ett naturligt hem för de globala jättarnas nordiska verksamhet med ett innovativt förhållningssätt för att tänka, utveckla och testa.

GEU.jpg
ÖKA DIN GLOBALA FÖRSÄLJNING
Att bygga globala tech-företag i asien och oceanien

Svenska företag bör inte bara blicka västerut utan också sikta på genomslag i öst, enligt Marie Claire Maxwell, en av Business Swedens Asien-specialister. Lyssna på vår podcast för att få veta mer. (Podden sänds på svenska.)

Varför Sverige?

– Sverige erbjuder en av de mest progressiva digitala marknaderna i världen, med ett unikt och beprövat klimat för digital innovation.

– Sveriges topprankade nätverks- och teknikberedskap stöds av en snabb, motståndskraftig och koldioxidsnål digital infrastruktur.

– Sverige erbjuder arbetskraft i världsklass inom alla större digitala teknologier och en teknikkunnig befolkning som är snabb att ta till sig ny teknik

Varför lansera globalt?

– Sveriges rykte inom kvalitet, hållbarhet och digital innovation är oöverträffad och växer sig starkare i takt med att länder strävar efter att genomgå en digital och grön transformation.

– Svenska tech-företag leder vägen globalt med samskapande och innovation som konkurrensfördelar.

– Enorma affärsmöjligheter inom alla branscher öppnar sig för teknikföretag eftersom digital teknik är den primära drivkraften för disruption och värdeskapande.