Covid-19-pandemin har haft en betydande inverkan på den franska ekonomin. 2020 minskade Frankrikes BNP med 8,2 procent, vilket är en historisk nedgång för Frankrike och kraftigare än det europeiska genomsnittet på -6,2 procent. Prognoserna visar dock att Frankrikes BNP kommer att öka med 6 procent år 2021, jämfört med det europeiska genomsnittet på 4,8 procent.  

För att återfå kraft efter pandemin har den franska regeringen infört en återhämtningsplan kallad "France Relance" på 100 miljarder euro under en tvåårsperiod (2020–2022).

Mer än hälften av de svenska företagen i Frankrike ser tillbaka på ett lönsamt år 2020, trots pandemin. När det gäller de ekonomiska prognoserna för de kommande tolv månaderna förväntar sig en stor majoritet av företagen att omsättningen i deras bransch kommer att öka och 81 procent av de svenska företag som är etablerade i Frankrike planerar att bibehålla eller öka sina investeringar.

Fransmännen har en mycket positiv syn på Sverige och förknippar landet med hög kvalitet när det gäller tjänster, förvaltning, varor, tekniskt kunnande, innovation och hållbarhet. Undersökningen bekräftar tydligt att varumärkesbilden av Sverige bidrar till att stärka svenska företags position på marknaden.

Svenska företag som är verksamma i Frankrike märker att deras kundbas drivs av hållbarhetsfrågor. Så många som 72 procent av respondenterna rapporterade att deras kunder tar hänsyn till miljöaspekterna av en produkt eller tjänst när de fattar sitt köpbeslut.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

Om undersökningen

Business Climate Survey är en undersökning som Team Sweden har gjort för att kartlägga de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som svenska företag står inför på sina respektive marknader utomlands. I år skickades undersökningen ut till ett urval av 316 lokala chefer som representerade svenska företag i Frankrike, varav 111 svarade. Svaren samlades in mellan den 17 mars och den 26 april 2021.