Turkiets ekonomi har vuxit stadigt sedan 2002 och blivit allt mer robust. Till följd av en ökad sysselsättningsgrad och en förstärkt medelinkomst har Turkiet gradvis blivit ett övre medelinkomstland.

Den växande ekonomin

Ett flertal faktorer ligger bakom Turkiets ekonomiska utveckling. Omfattande infrastrukturinvesteringar, en tullunion med EU och ett konkurrenskraftigt skattesystem är några nyckelexempel. Landets geografiskt strategiska läge mellan Europa och Asien kombinerat med en ung och dynamisk befolkning är ytterligare en attraktionskraft som lockar utländska företag som vill expandera bortom Europas gränser. De viktigaste affärsmöjligheterna finns idag inom energisektorn, hälsa och sjukvård, infrastruktur, telekom och detaljhandeln. Turkiets ekonomiska framsteg har tydliga fördelar men samtidigt kan kulturella skillnader vara utmanande och bör tas i beaktande när man gör affärer. Handelssekreterare Edin Erkocevic berättar mer om detta i intervjun nedan.

Handelsrelationer med historiska rötter

Handelsrelationerna mellan Sverige och Turkiet började under 1700-talet. Idag är ungefär 140 svenska företag verksamma i Turkiet och långt fler arbetar med lokala distributörer och agenter. Svensk export till Turkiet omfattar flertalet produktkategorier däribland maskiner och pappersprodukter, kemikalier och läkemedelsprodukter, järnmalm och metaller, fordonskomponenter, telekomutrustning och elektronik.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit verksamt i Turkiet sedan 1991 med kontor i Istanbul. Vårt team har breda kunskaper och kontaktnätverket som behövs för att hjälpa svenska företag etablera framgångsrika filialer på marknaden.

ISTANBUL_daniel-burka-oR9ZisoF_NE-unsplash.jpg
ISTANBUL_anna-0n0AHB1fgTQ-unsplash.jpg

Edin Erkocevic

Trade & Invest Commissioner Türkiye
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Turkiet?

Svenska företag har en tydlig närvaro på turkiska marknaden. Med ett starkt fokus på spetsteknologier, kvalitetserbjudanden och långsiktiga engagemang har många svenska företag upplevt en snabb tillväxt under de senaste två decennierna. Investeringarna i infrastruktur, tullunionen med EU och det förmånliga skattesystemet har även varit nyckelfaktorer bakom tillväxten. Om du är på jakt efter en stor marknad, en logistikhub och en attraktiv produktionslokalisering för ditt företag är Turkiet definitivt värt att överväga.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Turkiet?

En viktig utmaning för utländska investerare i Turkiet är de regulatoriska ramverken som ständigt förändras. Vi rekommenderar att man väljer pålitliga samarbetspartners för bokföringstjänster och juridisk rådgivning. Den turkiska affärssektorn är även känd för längre betalningscykler jämfört med vissa EU-länder. Villkoren för fakturahantering möjliggör dessutom uppskov för betalningar vilket kan vara ett hinder för svenska företag.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Turkiet?

Den vanligaste företagsstrukturen i Turkiet utanför offentliga sektorn är familjeföretag. De största konglomeraten kontrollerar dessutom en betydande andel av landets ekonomi. Hierarkin är påtaglig i turkisk företagskultur och besluten tas alltid av de mest seniora cheferna. Samtidigt involveras ofta hela gruppen i beslutsprocessen vilket grundar sig en stark kollektivistisk anda. Som ett tecken på respekt och artighet ska man alltid tilltala den äldsta eller mest seniora personen i mötesrummet först. Ålder är en viktig faktor även i andra avseenden av turkisk kultur för att markera respekt. Ett långsiktigt perspektiv och engagemang är helt avgörande om man vill uppnå ett produktivt affärssamarbete. Folk vill oftast bara göra affärer med dem de känner väl och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med.

Kontakt
Telefon +90 212 317 90 55 E-post